Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko

Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko

Łk 1,3: „Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu.”

Powracający z niewoli Izraelici płaczą, kiedy słyszą Słowo Boże. Św Łukasz wyjaśnia powód spisania Ewangelii. Okazuje się dociekliwym badaczem, który dotarł do żywych świadków, do źródeł, ustalił daty wydarzeń, aby mieć całkowitą pewność. Imię Teofil – „Miłośnik Boga”, symbolicznie oznacza każdego z nas. Czytając Pismo Święte wzywaj zawsze pomocy Ducha aby rozumieć i spotkać się z Bogiem.

„Wiem jak żyłem przez 33 lata, wiara była intelektualnym przeżyciem. Nie miała mocy. Dopiero gdy przyjąłem Ducha Świętego stała się czymś żywym.” Ch. Whitehead

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.” św. Hieronim

„Nakarm swoją wiarę a twoje trudności umrą z głodu.” św. Augustyn