Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy

Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy

Mt 2,1-2: „Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?”

Mt 2,1-12

Mędrcami (gr.magoi) określano w starożytności ludzi bardzo wykształconych, potrafiących śledzić i obliczać tory gwiazd, a także dostojników, ludzi możnych (por.łac. magnus). Magowie należą do intelektualnych elit, dzierżą władzę i mądrość, potrafią zadawać pytania i słuchać uważnie odpowiedzi. Widzi się w nich niestrudzonych, dociekliwych i odważnych poszukiwaczy Prawdy. Sumiennie i wnikliwie sprawdzają każdą informację, która może być wskazówką w osiągnięciu celu. Nawet jeśli pochodzi ona od króla Heroda, który mimo iż ma władzę, mądrością nie grzeszy… Mędrcy mogli znać proroctwo z Księgi Liczb, które mówiło, że to właśnie z Izraela będzie pochodził Mesjasz. Cała zdobyta i zgromadzona wiedza o życiu, świecie i Bogu prowadzi ich do jednego aktu. Chcą złożyć hołd, a więc okazać dogłębne uszanowanie Temu, który przychodzi z misją ocalenia ludzi od zła.

„Niech Dziecię Jezus będzie Gwiazdą, która cię prowadzi po pustyni obecnego życia.” św. o. Pio

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego

Mt 2,11: „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon.”

Niezwykła jest wrażliwość duchowa Mędrców, którzy rozpoznają Boga pośród zwykłości domowej sytuacji: pieluch, krzątającej się Maryi, ubóstwa. Przyszli z bardzo daleka i nie zastali splendoru czy fajerwerków. Lecz niezawodny radar Ducha Świętego pozwolił im dostrzec to, co było zakryte dla innych pod pozorem codzienności. Spełniło się słowo Izajasza:

„Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!” (Iz 55,6)

Mędrcy nie tylko znajdują ale i oddają pokłon, wyrażają głęboką cześć, szacunek wobec Tajemnicy, która kryje się w dziecięciu.

„Naśladujmy więc przykład magów, których gwiazda prowadziła, ażeby oddali hołd pokorze Pana. Jak oni – pouczeniom Boga – tak i my, nie tą drogą, któreśmy przyszli, ale inną mamy wracać do ojczyzny: tą drogą, która nam wskazał król pokory i której pyszny władca, nieprzyjaciel króla pokornego, nie może nam przeciąć.” św. Augustyn

Oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie

Oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie

Mt 2,9: „A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.”

Mędrcy odważnie zadawali pytania i wytrwale poszukiwali odpowiedzi, przez co kształtowali swoje życie na prawdzie. Byli gotowi do wyjścia poza własne schematy myślowe, a szczere poszukiwania Bóg zawsze nagradza. Pokazał im znak, który był czytelny dla ich serc, który napełnił ich radością. Poszli za nim i znaleźli Tego, który jest Spełnieniem, Pełnią i Spokojem. Każdy z nich niósł dar życiowych zmagań: kadzidło(modlitwa), złoto(dostatek, który nie wypełnia pustki) mirra(cierpienie). Prawdą, która nie przeminie są Słowa: „Szukajcie, a znajdziecie” (Mt 7,7)

„Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.” św. Teresa Benedykta od Krzyża