przybyliśmy oddać mu pokłon

przybyliśmy oddać mu pokłon

Mt 2,2: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon.

Mt 2,1-12

Może gdyby Mędrcy nie zasięgali języka na dworze Heroda lecz kierowali się tylko wskazaniami prowadzącej ich gwiazdy, nie doszłoby do rzezi niewiniątek? Niemniej, nie mogli znać serca Heroda. Nie spodziewali się, że ich zapytanie wywoła w nim taki lęk, wyzwalając drzemiące okrucieństwo. Bóg dozwala na to by zło mieszkające w człowieku wyszło na jaw:„Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi! (Ap 22,11), bo nie ma nic ukrytego, co nie miałoby być ujawnione (Łk 8,17). Bóg obserwuje scenę świata (Wj 3,7; 1Sm 16,7; Ps 33,13-15), na której rozgrywa się dramat wolnej woli ludzkich decyzji. Władza, którą Herod miał nad ludźmi, skusiła go do nadużycia jej. Nie obchodziła go wyrządzona krzywda. Władza, którą mieli Królowie, została użyta do uniżenia i hołdu. Jedna postawa-diabelska, druga Boża…

„Niech gwiazda wiary prowadzi również i nas, a my -pewni- idziemy za jej światłem drogą, która prowadzi nas do Boga, do Jego ojczyzny tak, jak i święci Mędrcy, prowadzeni przez gwiazdę -symbol wiary- dochodzą do upragnionego miejsca.”św o. Pio

Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy

Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy

Mt 2,1-2: „Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?”

Mt 2,1-12

Mędrcami (gr.magoi) określano w starożytności ludzi bardzo wykształconych, potrafiących śledzić i obliczać tory gwiazd, a także dostojników, ludzi możnych (por.łac. magnus). Magowie należą do intelektualnych elit, dzierżą władzę i mądrość, potrafią zadawać pytania i słuchać uważnie odpowiedzi. Widzi się w nich niestrudzonych, dociekliwych i odważnych poszukiwaczy Prawdy. Sumiennie i wnikliwie sprawdzają każdą informację, która może być wskazówką w osiągnięciu celu. Nawet jeśli pochodzi ona od króla Heroda, który mimo iż ma władzę, mądrością nie grzeszy… Mędrcy mogli znać proroctwo z Księgi Liczb, które mówiło, że to właśnie z Izraela będzie pochodził Mesjasz. Cała zdobyta i zgromadzona wiedza o życiu, świecie i Bogu prowadzi ich do jednego aktu. Chcą złożyć hołd, a więc okazać dogłębne uszanowanie Temu, który przychodzi z misją ocalenia ludzi od zła.

„Niech Dziecię Jezus będzie Gwiazdą, która cię prowadzi po pustyni obecnego życia.” św. o. Pio

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego

Mt 2,11: „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon.”

Niezwykła jest wrażliwość duchowa Mędrców, którzy rozpoznają Boga pośród zwykłości domowej sytuacji: pieluch, krzątającej się Maryi, ubóstwa. Przyszli z bardzo daleka i nie zastali splendoru czy fajerwerków. Lecz niezawodny radar Ducha Świętego pozwolił im dostrzec to, co było zakryte dla innych pod pozorem codzienności. Spełniło się słowo Izajasza:

„Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!” (Iz 55,6)

Mędrcy nie tylko znajdują ale i oddają pokłon, wyrażają głęboką cześć, szacunek wobec Tajemnicy, która kryje się w dziecięciu.

„Naśladujmy więc przykład magów, których gwiazda prowadziła, ażeby oddali hołd pokorze Pana. Jak oni – pouczeniom Boga – tak i my, nie tą drogą, któreśmy przyszli, ale inną mamy wracać do ojczyzny: tą drogą, która nam wskazał król pokory i której pyszny władca, nieprzyjaciel króla pokornego, nie może nam przeciąć.” św. Augustyn

Oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie

Oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie

Mt 2,9: „A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.”

Mędrcy odważnie zadawali pytania i wytrwale poszukiwali odpowiedzi, przez co kształtowali swoje życie na prawdzie. Byli gotowi do wyjścia poza własne schematy myślowe, a szczere poszukiwania Bóg zawsze nagradza. Pokazał im znak, który był czytelny dla ich serc, który napełnił ich radością. Poszli za nim i znaleźli Tego, który jest Spełnieniem, Pełnią i Spokojem. Każdy z nich niósł dar życiowych zmagań: kadzidło(modlitwa), złoto(dostatek, który nie wypełnia pustki) mirra(cierpienie). Prawdą, która nie przeminie są Słowa: „Szukajcie, a znajdziecie” (Mt 7,7)

„Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.” św. Teresa Benedykta od Krzyża