Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą…

Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą…

Mk 1,27: A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne.

Mk 1,21-28

Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego-mówi św. Paweł (Rz 1,16). A św. Marek, który relacjonuje wszystko, czego świadkiem był św Piotr, uwypukla, że moc Boża jest nierozerwalnie związana z głoszeniem Dobrej Nowiny. Doświadczają tej prawdy uczestnicy wydarzeń w synagodze. Uwolnienie przez Jezusa opętanego człowieka doprowadza wielu do wiary. Wyczuwają pewność i autorytet Jezusa. Są zdumieni. Nigdy jeszcze nie widzieli by Bóg działał w taki sposób. Stoją w momencie zwrotnym w swym życiu: mogą uwierzyć lub zwątpić i zlekceważyć to, co zobaczyli. Przed każdym, kto uwierzy-bez różnicy, otwierają się drzwi ocalenia, uwolnienia, uzdrowienia. Bez względu na to, jak człowiek jest grzeszny (Rz 3,22-26).

„Im usilniej ktoś wpatruje się w słońce, tym gorzej je widzi. Podobnie, im bardziej ktoś wysila się, by na drodze rozumowania poznać prawdy naszej religii, tym mniej o nich wie.”św Wincenty a Paulo