spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom

spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom

Mk 6,22: „Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: «Proś mnie, o co chcesz, a dam ci».”

Mk 6,14-29

„Nie chodzi o zwykły taniec. Jak wielką musiał rozpalić żądzę, skoro Herod obiecał dziewczynce (κορασιω) połowę królestwa (Mk 6, 23). Gorszy nas pijany król, oburza wyrachowana matka. A Bóg cierpi historią małego dziecka w nas, które w swym życiu na różne sposoby było nadużywane.” Aleksander Bańka

„Grzesznicy, grzęznący w swoich namiętnościach, są dla szatana łatwym łupem; oto dlaczego szatan sprawuje spokojnie swoje władztwo nad niezmierną ilością dusz nie dręcząc ich zupełnie.” bł M. Eugeniusz od Dzieciątka Jezus

„Szukaj rady zawczasu, za późno będzie na leki, kiedy zwlekając dłużej osłabniesz w chorobie. Najpierw przychodzi do głowy tylko zwykła myśl, od niej rozpala się wyobraźnia, a potem już człowiek zaczyna lubować się obrazami, jeden niedobry poryw i – przyzwolenie. Tak pomalutku wkracza w nas przebiegły wróg, jeżeli nie wyparliśmy go na początku.” Tomasz a Kempis

„Łatwiej oprzeć się złu w jego początkach niż zwalczyć je, gdy sił nabrało. Podobnie łatwiej trzymać kamień w garści, niż chwycić go spadającego z góry z wielkim impetem.” św. Grzegorz z Nazjanzu

„Jeżeli udaje ci się zwyciężyć pokusę, to ona znika jak brud z pranej odzieży.” św o. Pio

W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze

W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze

Łk 13,31: W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Mu: «Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić».

Łk 13,31-35

Faryzeusze próbują zastraszyć Jezusa. Udają depozytariuszy ważnych tajemnic; dobroczyńców, którzy przychodzą z poselstwem troski. Kalkulują, że gdy „rabbi z Nazaretu” usłyszy ich wieści oraz solidnie zaprawione niepokojem przynaglenia, zapewne poczuje lęk przed śmiercią i ucieknie z miasta. Jakże silni i przebiegli staliby się we własnych oczach, gdyby im się udało za pomocą gróźb i manipulacji wpłynąć na Jego drogę. To byłby dla nich również sygnał, że można manipulować Nim za pomocą lęku, zmuszając do kolejnych uników i odwrotów. Tymczasem Jezus odsyła ich do Heroda (oznaczając go jako inspiratora pomysłu szczucia strachem) z wyraźnym przekazem, że na nic są próby wpłynięcia na kierunek, do którego zmierza. Tak jak Bóg daje Mu moc uzdrawiania, także i On jest mocodawcą Jego życia. Chrystus jest cały w rękach Boga. To daje Mu siłę i spokój…

„Doświadczam wyraźnie, że muszę posuwać się krok po kroku i powierzyć się spokojnie Opatrzności.” św Teresa Benedykta od Krzyża

„Nie ma stworzenia, którym by nie opiekowała się Opatrzność Boża. Bóg troszczy się o każdego z osobna, jak gdyby on sam tylko istniał i o wszystkich razem, jakby byli czymś jednym.” św Augustyn

„We wszystkim tylko Jego widzieć należy.” św Teresa z Lisieux

O wszystkich tych wydarzeniach posłyszał również tetrarcha Herod

O wszystkich tych wydarzeniach posłyszał również tetrarcha Herod

Łk 9,7: O wszystkich tych wydarzeniach posłyszał również tetrarcha Herod, i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych.

Łk 9,7-9

Być może Herod szybko przestał myśleć o tym co się wydarzyło podczas urodzinowej uczty. Zajął się innymi sprawami, zagłuszył wyrzuty sumienia, zbagatelizował całe zajście lub zracjonalizował, że problem z upominającym go prorokiem Janem przynajmniej został rozwiązany… Tymczasem wieści o Jezusie, o cudach i uzdrowieniach, a także przekazywane z ust do ust Jego Słowa, poruszają władcę na głębokim poziomie. Mogą przypominać mu o istnieniu Boga, który zna jego czyny… A może trudno jest Herodowi zlekceważyć zgodny chór świadków i uznać cuda za magiczne sztuczki? Nie jest wykluczone, że niepokoi go kolejny prorok, który- jak się obawia – mógłby powtórzyć publicznie słowa Chrzciciela i podburzyć tłum… Kto wie też czy wymagania stawiane przez Chrystusa, Jego Słowa pełne prawdy, nie dotknęły w sercu tetrarchy tego samego pragnienia, które sprawiało, że chętnie słuchał Jana…

„Pan wzywa wszystkich. On jest Prawdą samą, więc wątpić o tym niepodobna. Gdyby Jego wezwanie nie było powszechne, nie wzywałby wszystkich… lecz gdy żadnych nie kładzie zastrzeżeń… więc uważam za pewne, że nie ustając w drodze, trafimy do tego źródła i tę wodę żywą otrzymamy.” św Teresa od Jezusa

ściął go w więzieniu

ściął go w więzieniu

Mk 6,27: Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu.

Mk 6,17-29

Nikt nie spodziewał się takiego końca historii uwięzienia proroka. Najprawdopodobniej biesiadników zszokowała postawa Heroda, który bardziej był zainteresowany by nie stracić twarzy niż dbał o życie ludzkie albo choć o pozory prawa. Zapewne rozbawiony nastrój gości prysł w momencie, gdy władca nie wycofał się z solidnie zaprawionych alkoholem deklaracji wobec tancerki. Skoro morderczy kaprys dziewczęcia i jej matki tak łatwo zostaje spełniony przez panującego, nikt z gości nie może czuć się bezpiecznie… Jan umarł śmiercią męczeńską. Bez tortur czy przymuszania do zmiany poglądów. Szybko, zapewne zaskoczony natychmiastowym wyrokiem. Był jednak przygotowany na spotkanie z Bogiem dzięki prorockiemu życiu w prawdzie oraz Bożej obecności. W trudnych chwilach uwięzienia otrzymał również wsparcie w wierze. Jezus umocnił go słowami: „Błogosławiony, kto we Mnie nie zwątpi” (Mt 11,6)…

1 P 5,10: A najłaskawszy Bóg, który was powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie, po krótkich cierpieniach sam was udoskonali, umocni, utwierdzi i ugruntuje.

„Jakże często ma miejsce męczeństwo ukryte w tajnikach ludzkiego wnętrza; męczeństwo ciała i męczeństwo ducha. Męczeństwo naszego powołania i posłannictwa. Męczeństwo walki z sobą i przezwyciężania samego siebie.”św Jan Paweł II

kiedy obchodzono urodziny Heroda…

kiedy obchodzono urodziny Heroda…

Mt 14,6: Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi.

Mt 14,1-12

W dniu swoich urodzin tetrarcha czuje się panem sytuacji lecz wkrótce przekona się boleśnie, że to on jest wplątany tryby okoliczności, sterowany przez konwenanse, zwodzony przez strefy wpływów i skrojone na miarę jego słabości oddziaływania. Biesiadna atmosfera, alkohol, tańce, prezenty i pochlebstwa- wszystko to napiera, oszałamia, podpuszcza i ogłupia Heroda. Usypia jego czujność i wzmaga ekscytację. Skłania do składania pochopnych deklaracji, które zostaną natychmiast wykorzystane…

„Pijany tetrarcha o krzaczastych brwiach,
Trefionej brodzie i palcach pachnących mirrą
Jest jeszcze jednym aktorem,
Który nie wierzy w swoją rolę,
Chociaż gra ją znakomicie,
Bo udaje, ale nie przeżywa”
Roman Brandstaetter

„Krwawe urodzinki – taki tytuł można by dać wydarzeniu, które dziś opisuje Ewangelia… Tyle już obchodziłem urodzin- bo 52 latka na karku- i same obchodzenie ich, jeśli się wewnętrznie nie odradzam- to taki płytki rytuał. Bo co mi po tym, że kolejny rok minął od moich urodzin, jeśli w tym czasie coś się we mnie na nowo nie narodziło, coś się we mnie nie odrodziło… Czy obchodzisz rocznicę swoich duchowych odrodzeń?”Wojciech Jędrzejewski OP