Naraz ukazał mu się anioł Pański

Naraz ukazał mu się anioł Pański

Łk 1,11-12: „Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.”

Archaniołowie niosą ze sobą autorytet i chwałę Bożą. Są przejawem Jego obecności w świecie, często Jego manifestacją i Jego głosem. Gabriel zwiastuje i wyjaśnia potężne Boże działanie w sytuacjach po ludzku niemożliwych. Przygotowuje wybranych przez Boga na Jego nadprzyrodzone działanie. Prorok Daniel po spotkaniu z arch. Gabrielem podobnie jak Zachariasz przeraził się i padł na twarz (Dn 8,17). Stąd pierwsze słowa Bożego posłańca do człowieka to uspokajające: „nie lękaj się”. Tylko Maryja o sercu czystym i pokornym nie reaguje na wizytę archanioła przerażeniem. Jej dusza, od dawna kontemplująca Boga jest tylko zmieszana nagłym ujawnieniem się Jego obecności i rozważa znaczenie pozdrowienia.

„Wtem usłyszałam śpiew anioła, który wyśpiewał całe moje życie, wszystko, co w sobie zawarło. Zdziwiłam się, ale i umocniłam.” św. Faustyna (Dz 1202)