A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał

A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał

J 17,5: A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.

J 17,1-11a

Jezus odsłania uczniom rąbek swojej Boskiej godności. Nim powstał świat, nim zaczęło się Jego życie widzialne w ludzkiej postaci, jako boski Logos-Słowo „był u Boga” od wieczności (J 1,1). Przez Niego wszystko się stało-cały świat (J 1,10-11). Będąc świadomy końca swej misji, Jezus modli się do Ojca i prosi o ponowne podniesienie Go do Boskiej chwały. Jednocześnie objawia swym uczniom prawdę wiary, że nie zaczął, jak stworzenia, istnieć dopiero w momencie swego poczęcia, lecz istniał już wcześniej. Wprawdzie, by wypełnić misję zbawienia, wszedł w historię dziejów, stał się człowiekiem i ogołocił się z wielu atrybutów Boga (narzucił sobie sporo ograniczeń ludzkiej natury np. nie mógł być wszechobecny) i przyjął postać sługi, lecz stało się tak tylko na krótki czas. Z modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa uczniowie dowiadują się, że prosi On Ojca o przywrócenie Mu pełni Bożej chwały (a więc wszechobecności, wszechwiedzy i innych boskich przymiotów).

„Bóg to bezbrzeżny ocean istnienia.”św Jan Damasceński

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus

Mt 1,21: Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus.

Mt 1,18-23
Dziś urodziny Maryi. Św Jan Damasceński napisał dla Niej hymn pochwalny:

„Odwieczna światłość, zrodzona przed wiekami z odwiecznej światłości, bezcielesny i niematerialny byt, przybiera ciało z tej kobiety i jak oblubieniec wychodzi ze swojej komnaty (Ps 19,6). To przez nią i przez Ducha Świętego dokonuje się zjednoczenie Boga z ludźmi.”

Bóg wybrał jedną kobietę i powierzył się w Jej ręce jako bezbronne, bezradne dziecko. Zaufał Jej miłości. Zaufał Jej pokorze, która umożliwiła Duchowi Świętemu, by Ją formował i prowadził. Uczył się od Niej jak żyć, jak tworzyć więzi międzyludzkie. Stwórca pozwolił stworzeniu się wychować…

„W świetle Maryi Kościół widzi w obliczu kobiety odbicie piękności, która jest zwierciadłem najwznioślejszych uczuć, do jakich zdolne jest ludzkie serce: całkowite ofiarowanie miłości -sile, która potrafi przetrwać największy ból; bezgranicznej wierności i nieustannym działaniu; zdolności łączenia przenikliwej intuicji ze słowem wsparcia i otuchy.”św Jan Paweł II