Bo przyjdą na ciebie dni

Bo przyjdą na ciebie dni

Łk 19,43: „Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd.”

Łk 19,41-44

Jezus płacze nad miastem, które w czas pokoju nie umiało rozpoznać ani przyjąć shalom (wewnętrznej harmonii, kompletności, spełnienia, integralności i błogosławieństwa), które On przynosił. Mieszkańcy Jerozolimy nie byli zainteresowani ani Bożym nawiedzeniem ani prowadzeniem. Zajmowali się tym, co codzienne i dopiero czas ucisku, oblężenia pokazał im, jak nikłe są ich własne siły i jak kruchy jest ład ustanowiony przez ludzi. Czas pokoju jest uprzywilejowanym okresem, który warto wykorzystać napełniając się Bożym pokojem, siłą i miłością, by móc potem wytrwać w czasie kryzysów i próby…

„Nigdy nie próżnuje diabeł przeciw człowiekowi sprawiedliwemu. Albo bowiem pomnaża mu niepokoje serca, albo wzbudza smutki ciała. Stąd jest to, co Apostoł mówi: Dany jest mi oścień dla ciała, anioł Szatan, aby mnie policzkował (2Kor 12,7)” św. Izydor z Sewilli

„Oto fale gwałtowne i groźne burze uderzają; nie obawiajmy się jednak zagłady; wszak opieramy się o skałę.” św. Jan Chryzostom

„Miłość i bojaźń Boża to dwie potężne twierdze, z których wypowiada się wojnę grzechowi i diabłu.” św. Teresa od Jezusa

Złe duchy prosiły

Złe duchy prosiły

Mt 8,31: „Złe duchy prosiły Go: Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń!”

Mt 8,28-34

Bóg jest nieustępliwy gdy w grę wchodzi wolność i zdrowie Jego dzieci. Kiedy przychodzi Jezus- złe duchy muszą odejść. Jego obecność, miłość i świętość jest dla nich udręką nie do zniesienia. Jeśli nie mogą oddzielić człowieka od Boga, muszą oddalić się same. Lecz brak schronienia w ciele także wystawia je na nieznośną dla nich Bożą obecność, stąd błagają Go o jakiekolwiek mieszkanie. Bóg ma tyle miłosierdzia, że słyszy nawet do skomlenie istot, które zdecydowały się na wskroś na nienawiść do Niego i do człowieka, i umie okazać im litość, dając to, o co proszą…

„Najbardziej przeciw tym diabeł nastaje różnorodnymi pokuszeniami, którzy mogą i innych swoją użytecznością posunąć do przodu, aby gdy owych się powstrzyma, nie poczynili postępów i ci, którzy są pouczani.”św. Izydor z Sewilli

„Duszy z Bogiem złączonej lęka się szatan jak samego Boga.” św. Jan od Krzyża

dobrym nasieniem są synowie królestwa

dobrym nasieniem są synowie królestwa

Mt 13,37-8: „Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa.”

Jezus zawierza dociekliwym uczniom tajemnicę, że On sam jest Siewcą, Słowem odwiecznym, które nie przeminie(Mt 24,35) ma moc zmienić świat. Ostatecznym znakiem potwierdzającym użyty symbol jest Jego obumarcie przez trzy dni w grobie, by wzejść i rozplenić się na roli, jaką są ludzkie serca na całym świecie. Przyjmujący ziarno Słowa nazwani są dziećmi Królestwa. Zadaniem Jezusa jest przynieść Bogu obfity plon dobra. To On zarządza zbiorem. Na Jego rozkaz aniołowie zgromadzą je w niebieskich spichlerzach, więc dobro, będące wprowadzeniem Słowa w czyn – przetrwa na wieki. Chwasty zaś, czyli zło kiedyś zginie, pochłonie je ogień.

„Im bardziej ktoś wnika w słowa Pisma Świętego, tym głębsze zdobywa z nich zrozumienie, tak jak ziemia, która im lepiej jest uprawiana, tym obfitsze przynosi owoce.” św. Izydor z Sewilli

i przebywał w Duchu Świętym na pustyni

i przebywał w Duchu Świętym na pustyni

Łk 4,1: „powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni.”

Zanim Jezus zacznie publiczną działalność, Duch Święty prowadzi Go w odosobnienie. Modlitwa i post to dwa najstarsze sposoby na pogłębienie duchowej wrażliwości i zjednoczenie z Bogiem. Łaska wszelako budzi zazdrość szatana, który natychmiast usiłuje ją sobie przywłaszczyć. Różnymi ofertami bada serce Jezusa. Chce Go uzależnić za pomocą słabości ludzkiej natury, którą Jezus z nami dzieli (Hbr 4,15): podatność na głód, słabość rozeznania w tym, co jest dobre i złe (bez znajomości i posłuszeństwa wobec Bożych zasad człowiek jest łatwym łupem dla złego), oraz chęć wykorzystywania zdolności i talentów dla wywierania wrażenia.

„Diabeł, kiedy zamierza kogoś zwieść, wcześniej próbuje jego naturę i stamtąd się podłącza, skąd wybadał skłonność człowieka do grzeszenia.” św. Izydor z Sewilli