Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela

Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela

Łk 2,25: A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim.

Łk 2,22-40

Piękny jest obraz Boga starca Symeona. Wypatruje Boga, którego nazywa „Pociechą Izraela”, a zatem cierpliwie czeka na Tego, Który dodaje otuchy, Który jest jak balsam na skołatane ludzkie serce lub jak plaster na rany, Który potrafi ukoić nawet największy ból, osłodzić przeżywanie dni cierpienia i pokrzepić nadwątlone siły… Żyjąc z Bogiem Miłosiernym dużo łatwiej o pozostawanie człowiekiem prawdziwie pobożnym – bo któż nie ciągnąłby do intymności z Osobą tak wyrozumiałą i matczyną w przygarnianiu niejednokrotnie trudnych w przeżywaniu uczuć? Bóg o imieniu „Pociecha Izraela” skłania do bliskości… W konsekwencji, łatwiejsza jest także sprawiedliwość, patrzenie na pojawiające się problemy z niezbędnym, duchowo – egzystencjalnym dystansem, a na życie – z akceptacją. Bo kiedy uczucia są miłosiernie przyjmowane, a nie odcinane, to nie zalewają impulsywnie zdrowego rozsądku ani nie gniją w lochach lodowatego intelektu. Człowiek sprawiedliwy, przyjmujący i uważnie rozsądzający informacje od emocji oraz rozumu tworzy w swoim wrażliwym sercu gniazdo dla Ducha Świętego. Gniazdo zapraszające by w nim spocząć…

„Duch Święty jest światłem dla umysłu i przepiękną ozdobą duszy.”św Hilary

lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie

lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie

Mt 7,21: „Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.”

Mt 7,21.24-27

„Pan nas ostrzega, że pochlebne słowa i miła postawa powinny być sądzone według owoców, jakie wydają. Powinniśmy zatem oceniać kogoś nie takim, jakim się okazuje w słowach, ale jakim jest rzeczywiście w dziełach. Często bowiem pod postacią owcy kryje się drapieżny wilk (Mt 7,15). Podobnie jak ciernie nie wydają winogron ani osty fig…, to, mówi nam Jezus, to nie na pięknych słowach polega rzeczywistość dobrych uczynków; wszyscy ludzie powinni być sądzeni według swoich owoców. Nie, przysługa, która ogranicza się do pięknych słów, nie wystarczy, żeby otrzymać królestwo niebieskie; to nie ten, który mówi: Panie, Panie, będzie jego dziedzicem. Co to za świętość, która ogranicza się do wzywania imienia, skoro droga do królestwa niebieskiego znajduje się w posłuszeństwie woli Bożej?… Trzeba zatem się postarać, by dotrzeć do wiecznej szczęśliwości. Trzeba dać coś z naszego wnętrza; pragnąć dobra, unikać zła, słuchać z całego serca Bożych przykazań. Dzięki takiej postawie Bóg uzna nas za swoich. Poddajmy zatem nasze czyny Jego woli, zamiast chlubić się Jego mocą. Ponieważ On odepchnie i odrzuci tych, którzy odwrócą się sami od Niego przez niesprawiedliwość uczynków.” św. Hilary

„Doskonałe spełnienie woli Bożej jest dojrzałością w świętości, tu na wątpliwości nie ma miejsca.” św Faustyna (Dz.666).

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary

Mt 12,7: Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych.

Mt 12,1-8

Imieniem Boga jest miłosierdzie… On patrzy na wszystkich z czułością i troszczy się o każde stworzenie. Jezus karci faryzeuszy i zarazem każdego gorliwego i zaangażowanego religijnie człowieka, który patrzy na braci i siostry w wierze z potępieniem, gdy próbują zaspokoić najbardziej podstawowe ludzkie potrzeby – napominając, że czyniąc tak, rozmijają się z tym Kim jest i czego oczekuje Bóg…

„Zbawienia dostąpicie nie przez zachowanie Prawa, ale dzięki Bożemu miłosierdziu. Gdybyście to rozumieli, nigdy nie potępialibyście niewinnych. Oto Prawo wraz ze swoimi ofiarami przemija, nadchodzi czas powszechnego miłosierdzia.”św Hilary

„Tylko ten, kto został dotknięty, przytulony czułością Jego miłosierdzia, zna tak naprawdę Pana.”papież Franciszek

„Kto nie doświadczył Boga, który jest miłosierną miłością, jeszcze niczego istotnego o Bogu nie wie.”apb Grzegorz Ryś

„Lepsze jest bowiem dla mnie Twoje niewyczerpane miłosierdzie, z którym odpuszczasz mi grzechy, niż moje własne zadufane poczucie sprawiedliwości usiłujące bronić tego, co ukrywa sumienie”Tomasz a Kempis

„Ufaj Miłosierdziu Bożemu, którego stolicą jest Najlitościwsze Serce Jezusa, a do którego nas prowadzi Najmiłościwsza Matka; natomiast nie pokładaj nadziei w stworzeniach, bo doznasz bolesnego zawodu.”św. Józef Sebastian Pelczar

Wy jesteście światłem świata

Wy jesteście światłem świata

Mt 5,14: „Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.”

Mt 5,13-16

Jezus zapewnia uczniów, że nawet jedna osoba, która postępuje według Jego zasad: zachowując przykazania miłości Boga i bliźniego, oddziałuje z ogromną siłą. Wyraża prawdę o duchowej emanacji w obrazowy sposób; porównując do świateł miasta na górze, które nie mogą pozostać niezauważone czy szczypty soli, czyniącej smacznym cały garnek zupy…

„Chodzi tu o światło serca. Jeśli serce będzie proste i przepełnione światłem, całemu ciału udzieli się jasność świata wiecznego, a w zmartwychwstaniu nasze ciało podległe zniszczeniu napełni się blaskiem, jaki miało na początku. Jeśli jednak serce i umysł napełnione będą grzechami i złą wolą, całe ciało będzie uczestniczyć w tym zepsuciu.” św. Hilary

„Jutrzenka, która otrzymuje swoje światło od wychodzącego słońca symbolizuje, że tylko od światła wcielonego Boga możemy stale zapalać świece człowieczeństwa, które dają nadzieję i radość światu pogrążonemu w mrokach.” Benedykt XVI

„O Jezu, zapaliłeś światło, aby nie przestawało płonąć; chcesz, abyśmy czuwali i byli pełni gorliwości nie tylko za nas, lecz także za tych, których doprowadzono do prawdy. Spraw, aby nasze życie było godne łaski i prawdy, jakie otrzymaliśmy.” św. Jan Chryzostom

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne

J 6,47: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

J 6,44-51

Niezwykle cenna jest dla Boga wiara. To ona stanowi budulec relacji z Nim, jest jak akwedukt, którym mogą płynąć z nieba strumienie łask. Wiara czyni wrażliwym na to, co Bogu miłe. Kształtuje więc ludzkie serce wpływając stale na myśli, decyzje i czyny. Naśladowanie Jezusa, wzoru spełnionego życia i pięknego charakteru: szlachetnych postaw i zachowań nie tylko wpływa na dobre życie teraźniejsze lecz wiedzie w wieczność, którą On zapowiedział swoim Zmartwychwstaniem…

„Wiara wyraża się bowiem religijnością, ale łatwo jest zapomnieć o wierze, gdy jest się religijnym, bo religijność jest łatwiejsza od wiary. Wiara zakłada wewnętrzną przemianę w Miłość. Religijność ma w tym pomóc. Jeśli nie pomaga, to nie ma żadnej wartości.” Mieczysław Łusiak SJ

„W tym kłębowisku wątpliwości Wiara, jaką na chrzcie otrzymałem, szepcze do mnie spokojnym głosem: «Własnymi siłami niczego nie dokonasz, ale jeśli Bóg będzie ośrodkiem każdego twojego działania, to wytrwasz i dojdziesz do celu».”bł. Pier Giorgio Frassati

„Przyczyną życia Bożego w nas jest to, że w nas, ludziach cielesnych – przebywa cieleśnie Chrystus. Dzięki temu żyjemy przez Niego jak On żyje przez Ojca.”św. Hilary z Poitiers, O Trójcy Świętej

  • 1
  • 2