Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was

Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was

Mt 25,12: „Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.”

Mt 25,1-13

Oliwa w Piśmie Świętym jest symbolem Ducha Świętego (Wj 30,20-32; 1Sm 16,13; Łk 4,18; Dz 10,38), lampą jest Słowo Boże (Ps 119,105), a światłem Jezus (J 8,12) i naśladowanie Go przez uczynki (Mt 5,14; Ef 5,8). Wszystkie panny otrzymały lampy, światło i oliwę – zapoznały się z Chrystusem. Tylko nierozsądne myślały, że już są „urządzone” i niczego im więcej nie trzeba. Lecz czy znajomością możesz nazwać relację, gdy ktoś raz się z tobą spotkał, a potem cię zignorował myśląc, że tyle wystarczy? Głupie panny nie zadbały o relację z Bogiem, nie poświęciły czasu, by wypełnił zbiorniki ich lamp. Nie pomyślały, że same z siebie długo nie poświecą… W konsekwencji, gdy Chrystus przyszedł, były puste. I choć próbowały kupić sobie Ducha, może zmówić modlitwę, dowiedzieć się coś, okazało się, że nie da się tego szybko nadrobić…

„Dar Ducha Świętego, który nas łączy z Bogiem, oświeca trudności naszej wiary w tajemnicę Wcielenia się Boga. Przyjmujemy Go więc, aby poznać Boga.” św. Hilary z Poitiers

Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle

Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle

Mt 10,27: Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!

Mt 10,26-33
Jezus nie ma nic do ukrycia. Jego nauczanie jest całkowicie jawne. Nie jest sekretną wiedzą przeznaczoną wyłącznie dla wtajemniczonych, dla możnych albo panujących nad ludźmi. Przeciwnie, Jezus pragnie aby każdy człowiek mógł się dowiedzieć o prawdzie Dobrej Nowiny i miał szansę zgodnie z nią żyć. Dachy w Izraelu były płaskie i z nich roztaczał się najlepszy widok na ulice. W czasie dobrej pogody na dachach gromadzili się ludzie na pogawędki. Jezus zachęca uczniów do rozmów, do przekazywania Jego Słowa. Bywa, że Bóg mówi mi coś intymnie na ucho, w sytuacji kryzysowej, w momencie trudności, duchowych ciemności. To, co stało się dla mnie od Niego światłem i pocieszeniem, może umacniać także innych. Chrystus zachęca by dzielić się swoim doświadczeniem, relacją z Nim, dobrymi natchnieniami, otrzymanym od Boga wsparciem, mądrością i nadzieją.

„Jezus zawsze nauczał w dzień, jednak jego słowo jest ciemnością dla niewierzących.”Św. Hilary z Poitiers