Skoro to uczynili

Skoro to uczynili

Łk 5,6: „Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.”

Łk 5,1-11

Nagrodą za zaryzykowanie reputacji rybaka, posłuszeństwo wiary i gotowość zmiany przekonań o rybołówstwie, które Szymon ma już poukładane w głowie – jest bogaty połów… Piotr przekonuje się, że usłuchanie Słowa Jezusa przynosi niezawodne i przekraczające wyobrażenia owoce… Sieci nie są w stanie pomieścić obfitości zrealizowanej przez Boga obietnicy…

„Wszechmogący Boże, błagamy Twoje miłosierdzie, abyś udzielił nam nie tylko łaski słuchania Twojego słowa, lecz także wykonywania go w praktyce… Zniszcz w nas to, co powinno być zniszczone, i ożyw to, co powinno być ożywione… Daj nam, o Boże, abyśmy wierzyli sercem, wyznawali usty, potwierdzali uczynkami nasze przymierze z Tobą.” Orygenes

„Dziękuj więc za to, co otrzymałeś, i nie smuć się z powodu obfitości tego, co pozostało. To, co osiągnąłeś i zabrałeś, jest już twoją własnością, a to, co zostało, również czeka na ciebie. To, czego nie mogłeś z powodu słabości otrzymać natychmiast, otrzymasz później, jeżeli wytrwasz. Nie chciej nierozważnie od razu zrozumieć to, czego w ten sposób pojąć się nie da, ani też nie odstępuj w swoim lenistwie od tego, co jedynie pomału można osiągnąć.” św. Efrem Syryjczyk

Czas się wypełnił

Czas się wypełnił

Mk 1,15: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.”

Mk 1,14-20

Jezus rozpoczyna swoją misję od głoszenia, że czas dojrzał. Oczekiwanie na realizację Bożych obietnic dobiegło końca. Orygenes nazwał Chrystusa Królestwem Boga. Jest On więc kulminacją Bożego działania w historii świata i jednocześnie żywym i nieprzerwanie działającym po dziś dzień (Hbr 13,8) znakiem Bożej interwencji. Czyż zatem teraz nie jest odpowiednia chwila by się zatrzymać pośród swoich obowiązków i spróbować chwycić łaskę, którą niesie Jego „Pójdź za Mną?”. Dzisiejsza chwila już się nie powtórzy. Jezus przechodzi przez Galileę mojego życia i woła: otwórz oczy na znaki, które udowadniają, że Boża moc króluje na ziemi. Jestem blisko. Moje Królestwo jest na wyciągnięcie ręki. Życie duchowe jest otwartą bramą do możliwości, które przekraczają ludzkie siły lecz ze Mną nie ma nic niemożliwego. Wolą Ojca jest przecież przez Chrystusa: „wyniesienie ludzi do uczestnictwa w życiu Bożym” (Sobór Watykański II, Lumen gentium, 2).

„Chcesz mieć radość wieczną, złącz się z Tym, który jest wieczny.” św. Augustyn

U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone

U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone

Łk 12,7: U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.

Łk 12,1-7
Jezus ukazuje troskę Ojca. On zna każde że swych dzieci lepiej niż one same siebie. Nie wiemy, jaka jest całkowita liczba naszych włosów i nie rejestrujemy, kiedy któryś wypada i pojawia się nowy. Bóg zaś troszczy się nawet o taki drobiazg, jak włos.

„W każdej chwili naszego życia jesteśmy pod Twoim wejrzeniem, o Boże mój., o wiele bliżsi, o wiele ściślej złączeni, niż moglibyśmy być z jakąkolwiek istotą ludzką podczas najpoufniejszej rozmowy… Ty nie tylko jesteś blisko nas, ale jesteś przy nas i w nas; ogarniasz nas i napełniasz; Ty nie tylko znasz nasze słowa i nasze czyny, lecz także nasze myśli najskrytsze, nawet przelotne…”bł. Karol de Foucauld

„Wszystkie przymioty Boga, takie jak: wszechmoc, mądrość, starają się nam odsłonić ten jeden największy przymiot, to jest dobroć Boga. Dobroć Boża jest największym przymiotem Boga. Wiele dusz dążących do doskonałości jednak nie zna tej wielkiej dobroci Boga”św Faustyna (Dz.458)

„Bóg ma słabość, jedną namiętność, kocha swoje dzieci.”Orygenes

lecz nie mogli go uzdrowić

lecz nie mogli go uzdrowić

Mt 17,16: „Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić.”

Mt 17,14-20

„Apostołom nie udało się uwolnić syna człowieka, który do nich przyszedł. Co stałoby się dzisiaj gdybyś modlił się za chorego, który nie został uzdrowiony, lub za zniewolonego człowieka, który nie zostałby uwolniony? Jestem pewien, że część z nas wróciłaby do tekstu: „Hmmm, może to jest Bożą wola?!”. A Jezus, gdy usłyszał, że Jego uczniowie nie mogli uwolnić chłopca, mocno się zdenerwował, wziął sprawy w swoje ręce i wyrzucił demona. Gdyby uwolnienie chłopca nie było Bożą wolą, to Jezus nigdy by tego nie zrobił! On zaś sprowadził problem do banalnego stwierdzenia: „Nie macie wiary!”. My szukamy teologicznych wytłumaczeń, a Jezus z wielką prostotą mówi: „uwierz w to, co do ciebie mówię, a nic nie będzie dla ciebie niemożliwe!”. Chcę być tak prosty w swojej wierze. Pragnę dziecięcej wiary, nie filozofowania.” Marcin Zieliński

„Wiara tego, na kogo działa cud, wspiera działanie cudu, a niewiara przeszkadza mu działać. Silna wiara sprowadza cud.” Orygenes

Lecz oczy ich były niejako na uwięzi

Lecz oczy ich były niejako na uwięzi

Łk 24,16: „Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.”

Łk 24,13-35

Uczniowie idący do Emaus są wstrząśnięci męką, śmiercią i dramatycznymi wydarzeniami ostatnich dni. Pogłoski o zmartwychwstaniu to już dla nich za wiele do udźwignięcia. Uciekają więc od wspólnoty. I wtedy właśnie, w godzinie słabości przychodzi do nich Jezus. Niestety, nie potrafią Go rozpoznać. Brak im wiary. Aby nauczyć się widzieć wzrokiem duchowym, wejść w Obecność Boga, trzeba się przyzwyczaić do życia w ciemności, po to by zmysły w końcu przestały być głównym punktem odniesienia a zaczęły pracować oczy serca…

„Dlatego i nasz Zbawiciel, wiedząc, że ludzie posiadają dwa rodzaje oczu powiedział: „Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi”(J 9, 39). Mówiąc o tych, którzy widzą ma na myśli oczy duszy, które Jego nauka czyni widzącymi, niewidzącymi natomiast nazywa oczy zmysłowe, które nauka oślepia po to, aby dusza mogła bez przeszkód oglądać to, co powinna wiedzieć.” Orygenes

  • 1
  • 2