A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie

A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie

J 17,19 „A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.”

Kościół jest silny mocą modlitwy arcykapłańskiej Jezusa, który oddaje swoje życie aby w Duchu mógł trwać Kościół, który tworzymy. Ci, co poświęcają całe życie by służyć wielu tak jak On, potrzebują cierpliwej modlitwy by stawać się takimi jak On – dla Boga i dla innych. Zmienianie własnej natury to mozolna praca – wszyscy jesteśmy w drodze.

1P 2,5: „wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.”

„Toteż wszyscy uczniowie Chrystusowi, trwając na modlitwie i chwaląc wspólnie Boga, samych siebie składają na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą.” Sobór watykański I

„Pozostawcie parafię na 20 lat bez księdza, a zaczną oddawać cześć zwierzętom.” św. J.M. Vianney