cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci

cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci

Łk 9,25: „Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”

Łk 9,22-25

Dla wielu słowo „dusza” (hebr.nepeš [néfesz], gr.psyché) jest synonimem całości osoby, własnego wnętrza, ukrytego „ja”, ludzkiego obszaru wolności, miejsca zamieszkania wolnej woli. Określa się tak również wszystkie procesy wewnętrzne człowieka, w których skład wchodzą między innymi emocje, intelekt, czy procesy poznawcze i motywacyjne. Zawiera również pamięć i historię życia osoby. W miarę zatem trwania i wzrastania dusza zyskuje ciężar: wyborów, preferencji, upodobań – innymi słowy- nabiera kształtu, który w kontekście życia wiecznego – nie jest bez znaczenia…

„Dusza żywi się tym, z czego się cieszy.” św. Augustyn

„Współczesny człowiek używa zasad moralnych niczym ubrań. Dziś używa jednego zestawu zasad, a jutro użyje innego, podobnie jak przywdziewa białe spodnie do gry w tenisa, czarny garnitur na kolację, kąpielówki na plażę i nie zakłada nic, gdy wchodzi do wanny. Jego upodobania determinują jego zasady moralne, chociaż to jego moralne zasady powinny kształtować jego upodobania.” apb Fulton J. Sheen

„I garderoba duszy ma swoje żurnale.” Stanisław Jerzy Lec

„Wartość naszej duszy poznajemy po wysiłku, jaki czyni zły duch, by ją zgubić.” św. Jan M. Vianney

a przecież chętnie go słuchał

a przecież chętnie go słuchał

Mk 6,20: „ilekroć Herod Jana posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.”

Nawet jeśli człowiek pobłądził ulegając swoim zachciankom i pożądliwościom, samemu ustalając co jest dobre a co złe, Słowa Prawdy wywołują w nim niepokój sumienia. Dramatem Heroda było poprzestanie na słuchaniu. Zło zaś nie spało i wykorzystało jego słabość do własnych celów (wyeliminowania Jana Chrzciciela), szachując Heroda pożądaniem, z którego nie umiał zrezygnować. Modlitwa i asceza urywa sznurki nieprzyjacielskiej manipulacji. Jest po to, by nie stać się bezwolnym pionkiem w rozgrywkach zła lub samemu nie zostać zaszantażowanym.

„Kiedy diabeł chce kogoś kopnąć, nie czyni tego swym końskim kopytem, lecz swą ludzką nogą.” Stanisław Jerzy Lec

Rz 12,21: „Nie daj się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężaj” św. Paweł