kiedy obchodzono urodziny Heroda…

kiedy obchodzono urodziny Heroda…

Mt 14,6: Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi.

Mt 14,1-12

W dniu swoich urodzin tetrarcha czuje się panem sytuacji lecz wkrótce przekona się boleśnie, że to on jest wplątany tryby okoliczności, sterowany przez konwenanse, zwodzony przez strefy wpływów i skrojone na miarę jego słabości oddziaływania. Biesiadna atmosfera, alkohol, tańce, prezenty i pochlebstwa- wszystko to napiera, oszałamia, podpuszcza i ogłupia Heroda. Usypia jego czujność i wzmaga ekscytację. Skłania do składania pochopnych deklaracji, które zostaną natychmiast wykorzystane…

„Pijany tetrarcha o krzaczastych brwiach,
Trefionej brodzie i palcach pachnących mirrą
Jest jeszcze jednym aktorem,
Który nie wierzy w swoją rolę,
Chociaż gra ją znakomicie,
Bo udaje, ale nie przeżywa”
Roman Brandstaetter

„Krwawe urodzinki – taki tytuł można by dać wydarzeniu, które dziś opisuje Ewangelia… Tyle już obchodziłem urodzin- bo 52 latka na karku- i same obchodzenie ich, jeśli się wewnętrznie nie odradzam- to taki płytki rytuał. Bo co mi po tym, że kolejny rok minął od moich urodzin, jeśli w tym czasie coś się we mnie na nowo nie narodziło, coś się we mnie nie odrodziło… Czy obchodzisz rocznicę swoich duchowych odrodzeń?”Wojciech Jędrzejewski OP

aby i oni byli uświęceni w prawdzie

aby i oni byli uświęceni w prawdzie

J 17,19: „A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.”

J 17,11b-19

Ogromnie ważne jest dla Jezusa, by Jego uczniowie nie byli obłudnikami lecz ludźmi prawdy. By nie ulegali zakłamaniu, starali się być przejrzyści w myślach i postawach, autentyczni w uczuciach i zachowaniach. Gorąco prosi Ojca o ich uświęcone prawdą życie w modlitwie arcykapłańskiej, która jest najważniejszą modlitwą Ostatniej Wieczerzy, zwieńczeniem całej Jego misji…

„Intelekt uszlachetnia się, kiedy rzetelnie szuka prawdy. A co się dzieje z naszym sercem, kiedy staramy się rzetelnie wcielać prawdę w życie? Nasze serce się uświęca…” Wojciech Jędrzejewski OP

„Ty, Prawdo, wszędzie jesteś zwierzchnikiem dla tych, którzy pytają Cię o radę i odpowiadasz wszystkim równocześnie, chociaż radzą się w różnych rzeczach. Ty odpowiadasz wyraźnie, lecz nie wszyscy wyraźnie słyszą. Wszyscy radzą się, w jakich chcą sprawach, lecz nie zawsze słyszą to czego chcą. Najlepszym Twoim sługą jest ten, któremu nie tyle zależy na tym by słyszał od Ciebie to, czego chce, lecz raczej by chciał tego, co od Ciebie usłyszał.” św. Augustyn

„Jak żyć, by nie złamać
Twego imienia
Ja celnik który kiedyś
Będę Cię błagał o kromkę wieczności
Jak o kromkę chleba.”
Roman Brandstaetter

poznali Go, lecz On zniknął im z oczu

poznali Go, lecz On zniknął im z oczu

Łk 24,31: „Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.”

Łk 24,13-35

„Dwaj uczniowie Jezusa zmawiają w Emaus litanię:
Przebacz nam, Panie,
Że śmiercią Twoją przerażeni
Uciekliśmy w popłochu ze Świętego Miasta
Że rozpacz ogarnęła serca nasze
Że ziemia wydała nam się dnem piekła
Że nie wiedzieliśmy
co znaczy pusty Grób
Że nie daliśmy wiary mówiącym aniołom
Że straciliśmy wiarę w Ciebie
Że zwątpiliśmy o Twoim zbawiennym działaniu
Że nie umieliśmy czytać Pism Świętych
Że czytaliśmy je powierzchownie
Że czytaliśmy je w roztargnieniu
Że czytaliśmy je obciążeni przyziemnymi myślami
Że czytaliśmy je nic z nich nie rozumiejąc
Że nie poznaliśmy Ciebie po krokach Twoich
Ani po szeleście piasku pod sandałami Twoimi
Ani po słowach Twoich
Przebacz Panie nieuważnym uczniom
Którzy tchórzliwie uciekli
Przed pustym Grobem
Do Emaus.”
Roman Brandstaetter

„Boże mój, czy kiedyś będę mógł Cię oglądać? Jakie widzenie można by porównać do widzenia Ciebie? Czy ujrzę zdrój tej łaski, która mnie oświeca, umacnia, daje pociechę? Jeśli pochodzę od Ciebie, jeśli mnie stworzyłeś, jeśli żyję w Tobie, o Panie, obym mógł także powrócić do Ciebie i pozostać z Tobą na zawsze. Pozostań aż do rana i nie odchodź, dopóki mi nie pobłogosławisz.” bł. John H. Newman