aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych

aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych

Łk 9,2: „I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.”

Łk 9,1-6

Głoszenie i przyjmowanie Słowa Bożego jest uzdrawiające. Bóg pragnie leczyć rany, które przeszkadzają sercu w nawiązaniu bliskiej więzi z Nim. Dobra Nowina o Bożej Miłości, o pokoju, o poszukiwaniu człowieka przez Boga jest lekiem na tęsknoty i potrzeby ludzkiej duszy. Pokój płynący z Bożej Miłości uzdrawia serce, a uzdrowienie fizyczne często następuje zaraz potem. Ewangelia o cierpieniu i ofierze Boga-człowieka, Jego przykład miłości i przebaczenia dotyka emocji, ma moc leczenia zranień psychiki. Przyjęte Słowa Jezusa badają całą głębię jestestwa ludzkiego i kwestionując schematy myślenia, uczą patrzenia na świat przez pryzmat Bożej mądrości.

„Słowo to posiew życia. Jeśli potrafimy je przyjąć, zakorzeni się solidnie, utka ponownie, odbuduje, zregeneruje, odtworzy naszą znękaną psychikę i naszą konstrukcję fizyczną” T. M. Pouliquen

„Słowo zmienia nas nie dlatego, że jakaś obca wola narzuca się naszej woli, lecz ponieważ 'rozumiejące słyszenie’ wprowadza w nas coś nowego.” Paul Ricoeur