Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana

J 13,16: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana.

J 13,16-20

Nazywać Jezusa Panem i uważać się przed Nim za sługę (Ps 123,2) to znaczy nie wyprzedzać Go. Szukać Jego wskazówek i prowadzenia miast narzucać Mu własne plany. Starać się nie zasłaniać Go sobą, umniejszać się, zapominać o sobie po to, by On mógł we mnie rosnąć (J 3,30). I wreszcie – pozwolić Mu zajmować się wszystkim…

„Jeżeli pierwszym krokiem jest zrozumienie, że Bóg chce nam służyć, to drugim jest p o z w o l e n i e Mu, aby nam usługiwał. Byłoby wspaniałe: być obsługiwanym przez Boga. I tak jest. A mimo to człowiekowi trudno przyjąć służbę od Boga. Wolimy radzić sobie sami, pozostać niezależnym. I to jest śmieszne: odrzucać służbę, którą oferuje nam Bóg i uważać, że wtedy lepiej się nam powiedzie. To, co dzieje się na świecie jest konsekwencją tego, że nie chcemy, aby Bóg nam służył. Ważny element w ludzkim rozwoju polega na tym, aby, jak Piotr, powoli zaakceptować służbę od Boga, pozwolić Mu działać i kochać, i żyć w nas.” Wilfrid Stinissen OCD

„Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska Moja odwraca się od nich.”Pan Jezus do św Faustyny(Dz1602)

Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić

Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić

Mk 1,40: „Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.”

Mk 1,40-45

„Trędowaty mówi do Jezusa: jeśli chcesz, możesz…” i Jezus odpowiada: „Chcę, bądź oczyszczony!” Jezus daje na miarę wiary. Gdy oczekujemy małych rzeczy od Jezusa, to otrzymamy małe. Oczekujemy rzeczy wielkich, to otrzymamy wielkie. W Ewangelii powraca jak refren: „Twoja wiara pomogła ci”. Jezus chce żebyśmy wierzyli w Jego miłość.” Wilfrid Stinissen OCD

„Panie i Boże mój, panujący na świecie obyczaj próżności i widok ludzi za nim idących wszystko niweczy. Taka bowiem w nas martwa wiara, że raczej wierzymy w to, co widzimy, niż w to, czego ona naucza. Wielką nędzę cierpią ci, którzy żyją oddani wyłącznie tym rzeczom widzialnym…o Panie mój, jak bardzo tu potrzebna jest pomoc Twoja, bez której nic uczynić nic możemy. Nie dopuszczaj tego, przez wielkie miłosierdzie Twoje, by dusza uległa oszukaniu diabelskiemu, opuszczając drogę, na którą weszła! Użycz jej potrzebnego światła, aby poznała, że w wytrwałości leży całe jej dobro.” św. Teresa od Jezusa

Bogiem było Słowo…

Bogiem było Słowo…

J 1,1: Bogiem było Słowo.

J 1,1-5.9-14

Bóg działa wypowiadając się. Mówi-i wszystko się dzieje. Kiedy Bóg chciał się objawić człowiekowi: mówił do niego. W Starym Testamencie wielokrotnie przemawiał przez proroków. Jednakże, jak zauważa Wilfrid Stinissen OCD:

„nigdzie w Ewangeliach nie ma mowy o tym, że Bóg skierował swoje Słowo do Jezusa. On sam jest Słowem Boga. Nie tylko w taki sposób, że wszystkie wypowiadane przez Niego słowa są inspirowane przez Boga, ale sama jego istota, wszystko, co posiada i kim jest, to słowa Boga. On nawet nie musi ust otwierać, aby powiedzieć coś o Bogu; samo Jego istnienie jest objawieniem Boga. Słowo zawsze wskazuje na coś, coś wyraża, rzuca światło na coś lub na kogoś. Jezus jest wypowiedzianym Bogiem. Jezus jest nie tylko streszczeniem wszystkich słów wypowiedzianych przez Boga w Starym Testamencie. Wszystkie te słowa razem wzięte nie mogły przeszkodzić temu, aby Bóg był spowity obłokiem, by był niezgłębiony, ukryty. Jednak św Jan mówi, że Jezus jest Słowem. W Nim Bóg w pełni się wyraża.”

„Bóg nie mówi wiele, tylko jedno.”Nicholas Lash

Co chcesz, abym ci uczynił?

Co chcesz, abym ci uczynił?

Łk 18,41: Co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał.

Łk 18,35-43

Jezus słyszy tęskne wołanie ubogiego, jego prośbę o uzdrowienie, zatrzymuje Go ludzka bieda i bezradność. Nie pozostawia jej bez odpowiedzi. Lecz zanim uzdrowi niewidomego, pyta go o jego pragnienia, oczekiwania… I wysłuchuje się w odpowiedź… Gdy ślepiec ją formułuje, zaczyna od słowa „Panie” -z wiarą zwraca się więc do Jedynego, który może zaradzić jego problemom. Wiele rzeczy czyni nas bezradnymi. Lecz w miejscu gdzie krzyżuje się szlak ludzkiej biedy z wszechmocą Boga-tam właśnie dzieją się cuda…

„Widzieć-to niewyczerpane słowo w Biblii. Widzieć oblicze Boga-to największa tęsknota Izraela. „Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę”, mówi Mojżesz do Boga. Niebo jest miejscem, gdzie ujrzymy Boga twarzą w twarz. Cała tęsknota ludzkości za utraconym rajem streszcza się w prostej prośbie Bartymeusza. Doprawdy nie prosi o błahostkę.”Wilfrid Stinissen OCD

„Wiarą zwracasz się ku Temu, którego jeszcze nie widzisz. Nagrodą wiary będzie oglądanie Tego, w którego wierzysz.”św. Augustyn

Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się

Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się

Łk 12,45: „Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się…”

Łk 12,39-48

Jeśli zostajemy powołani przez Boga to zawsze ze względu na innych. Służba Bogu to nie tylko wykonywanie jakichś zadań lepiej lub gorzej. Jezus przypomina, że ma ona wymiar bycia znakiem dla innych. Sługa to ambasador Boga, a jego zachowanie wobec otaczających go ludzi nie jest Bogu obojętne.

„Wewnątrz Kościoła każdy z osobna w swoim szczególnym powołaniu jest wybrany ze względu na tych, którzy jeszcze nie zostali powołani, ale kiedyś będą, j e ż e l i ci powołani spełnią swoje powołanie” – mówi Wilfrid Stinissen OCD

Pragnieniem Boga jest zbawić wszystkich ludzi (1 Tm 2,4) i On cierpliwie pozwala, aby ten ratunek był uzależniony od miłości wybranych. Swym dobrym postępowaniem mogę przyspieszać nadejście dnia Bożego (2 P 3,11-15) zatem służba to zaszczyt i odpowiedzialność. Lecz również złe czyny, mówi Jezus, odbijają się echem na ziemi i w niebiosach…

„W domu Pańskim nie ma nic małego.” św. Faustyna(Dz. 508)

Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ

Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ

J 20,25: „Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę.”

J 20,24-29

Tomasz był człowiekiem sceptycznym. Ufał bardziej temu, co może dotknąć, zbadać, zmierzyć, niż rzeczom duchowym. A jednak zmysły to nie wszystko…

„Wiara to swego rodzaju wewnętrzne oczy, które otrzymaliśmy, byśmy mogli zobaczyć wiele rzeczy, niedostrzeganych przez nasze cielesne oczy. Wiara jest wewnętrznym światłem, które pozwala nam rozpoznać obecność Jezusa w naszym życiu. Ukazuje nam, że cały świat jest pełen Jezusa i że możemy Go spotkać w szarej codzienności.” Wilfrid Stinissen OCD

„Wiara nie jest jakimś odczuciem ani jakimś rozumowaniem; jest rzuceniem się w ciemność ku Bogu, który jest ciemnością dla naszej ludzkiej natury. A jest ciemnością nie ze względu na brak światła, ale dlatego, że bije od Niego blask ponad naszą miarę i do tegoż blasku nie potrafimy się przyzwyczaić w naszej bardzo krótkiej historii.” Carlo Carretto

aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie

aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie

J 17,21: aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

J 17,20-26

„W Trójcy Przenajświętszej panuje tak głęboka jedność, tak doskonała, tak absolutna, że choć każda poszczególna Osoba Boska jest Bogiem to jednak istnieje tylko jeden Bóg. Jezus chciał, aby ta jedność istniejącą w Bogu, była też w Jego uczniach. W jaki sposób możemy przyczynić się do tego aby ta żarliwa modlitwa się urzeczywistniła? Przede wszystkim przez uświadomienie sobie tej jedności, która już istnieje. Mamy naturalną skłonność do tego, by zatrzymywać się na tym, czego nie dostaje zarówno nam samym, jak innym. Lecz moglibyśmy rozpocząć od tego, żeby ucieszyć się z tego wszystkiego, co już nas nawzajem ze sobą łączy. Trzeba, aby rodzaj ludzki dochodził do jedności przez wielość, ażeby uczył się być jednym Kościołem w pluralizmie form myślenia i działania, kultur i cywilizacji.” Wilfrid Stinissen OCD

„O Jezu mój, wiem, że Ty tak postępujesz z nami, jak i my postępujemy z bliźnimi.”św Faustyna (Dz. 692).

Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie

Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie

J 15,26: „Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.”

J 15,26–16,4a

Drugie imię, którym Jezus nazywa Ducha Świętego to Duch Prawdy. On nie tylko przekonuje ludzkie serca o prawdziwości nauki Jezusa ale również miłosiernie odsłania mi moją nędzę, ubóstwo, słabość, grzech po to, by przyprowadzić do lekarza dusz, Jezusa, który mnie nie oskarża lecz pragnie oczyszczać i umacniać.

Rz 8,33-34: „Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?”

„Światło Ducha Świętego odsłania nam, czym naprawdę jesteśmy. Człowiek zaczyna widzieć, że zachowywał się dotychczas tak, jakby stanowił pępek świata; beznadziejnie popadł w egocentryzm. Boże światło nieubłaganie odsłania faryzeusza.” Wilfrid Stinissen OCD

„Każdy – w świecie czy we wspólnotach – kto będzie wzywał Ducha Świętego, nie umrze w błędzie.” św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity

ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity

J 12,24: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.”

J 12,24-26

„Cały świat aż huczy takimi słowami jak: tożsamość, osobowość, samorealizacja. Ludzie narzekają, że stracili tożsamość. Poszukują nowej tożsamości. Chcemy być osobowościami, chcemy być sobą, dopóki nagle nie odkryjemy, że Duch Święty nie szuka swej tożsamości. Nie rozwija ani nie posiada jasnej, możliwej do zdefiniowania osobowości. Wchodzi całkowicie w cień, nie ma nic szczególnego,żadnych stałych konturów. Nie istnieje nawet jedna, charakterystyczna dla Niego nazwa. Jego istota to pozostałe dwie Osoby, Jego istota jest w Nich. On jest przecież miłością. Przez cały czas chce tracić, aby dwie Osoby zyskiwały, chce umierać, aby dwie pozostałe Osoby żyły.” Wilfrid Stinissen OCD

„Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością.” św. Teresa Benedykta od Krzyża

A ponieważ umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie, tę miłość okazał im aż do końca

A ponieważ umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie, tę miłość okazał im aż do końca

J 13,1: „Przed świętem Paschy Jezus wiedział, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. A ponieważ umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie, tę miłość okazał im aż do końca.”

J 13,1-15

Jezus jest Miłością i uczy czym jest Miłość. Robi to na różne sposoby.

Jak zauważa Wilfrid Stinissen OCD: „miłuje nauczając, zachęcając i uzdrawiając uczniów, pozwalając im doświadczać bezpieczeństwa w Jego obecności. Co się dzieje, kiedy ktoś miłuje do końca? Trzy akty dramatu pokazują właściwie tę samą treść ale każdy z nich wyraża to inaczej. Pierwszy akt pokazuje nam, że miłość jest służbą wszystkim, drugi, że miłość to bycie pokarmem i napojem dla tych, których się miłuje, trzeci, że miłość to wydanie swego ciała i krwi. Tragiczne jest, że człowiek nie tylko się wzdraga przed naśladowaniem Boga w służbie bliźnim, ale nie chce nawet aby Bóg mu służył.”

„Miłość nie polega na dokonywaniu rzeczy nadzwyczajnych i bohaterskich, ale na spełnianiu rzeczy zwykłych z czułością.” Jean Vanier

  • 1
  • 2