I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?

I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?

Łk 12,57: I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?

Łk 12,54-59

Chrystus nazywa obłudnikami tych, którzy nie zadają sobie trudu obserwowania, sondowania, analizowania i oceniania rzeczywistości według kryterium tego, co podoba się Bogu… Biblia często zwraca uwagę na konieczność rozeznawania duchowych stanów własnych i innych (Rz 12,2; 1 Kor 2,10-12.14), badania możliwego wpływu złych duchów (1 J 4,1) oraz wartościowania zewnętrznych postaw, zachowań, a także procesów zachodzących w świecie (Mt 16,3).

„Przyczyną błędnego rozeznania według Wawrzyńca Scupoli jest odnoszenie się do poznanych rzeczy z natychmiastowym upodobaniem albo z niechęcią. Występuje to na skutek nieuporządkowanych uczuć. Z tego względu wola nie może iść od razu za emocjami, ale za umysłem oczyszczonym z nieuporządkowanych uczuć. Należy dodać, że w procesie rozeznania potrzebne jest wieloaspektowe rozpoznanie woli Bożej; to znaczy, że nie wystarcza jedynie poznać np.: „co należy czynić?”, ale należy również odczytać m.in. sposób, czas i miejsce odpowiednie do realizacji Bożego planu.”ks dr hab. Jan Krzysztof Miczyński

„Cztery kryteria właściwego dążenia do chrześcijańskiej doskonałości to: nieufność wobec siebie, zaufanie do Boga, ćwiczenia duchowe i modlitwa.”Wawrzyniec Scupoli