podobni do ludzi, oczekujących swego pana

podobni do ludzi, oczekujących swego pana

Łk 12,36: „A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.”

Łk 12,35-38

„Czujność to duchowe ćwiczenie, które jeśli jest stosowane wytrwale i gorliwie, z Bożą pomocą pozwala człowiekowi uwolnić się od namiętnych myśli i słów oraz ze złych czynów. Daje też, na ile to możliwe, pewne poznanie niepojętego Boga. I ukazuje Jego ukryte tajemnice. Jest właściwą czystością serca. Chrystus błogosławił ją mówiąc: „Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą.” Ponieważ jest tak wzniosłą – wiele kosztuje. Jak długo praktykuje się czujność staje się ona przewodnikiem ku życiu prawemu i miłemu Bogu. Wiedzie też do kontemplacji, która uczy umiejętnie kierować poruszeniami trzech części duszy, wciąż kontrolować zmysły i każdego dnia zwiększać udział w czterech cnotach głównych.” św. Hezychiusz z Synaju

„A więc czujność, trzeźwość to jest życie świadome, odpowiedzialne, człowiek zdaje sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów i bierze za nie odpowiedzialność na każdej płaszczyźnie swego życia. To jest czystość serca. Człowiek wie, czego chce od życia i wytrwale do tego celu dąży.” Szymon Hiżycki OSB

„Starajcie się o cnotę, bo ona nawet z rozbitkiem utrzymuje się na fali.” św. Bazyli

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie

J 2,5: „Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.”

 

„Księga Izajasza mówi o Jerozolimie zdeptanej przez pogan, która jest dla Boga jak ukochana narzeczona. Czyni ją swoją koroną. Nic nie sprawi, że Bóg zniechęci się do człowieka. Święty Paweł w drugim czytaniu mówi, że relacje z Bogiem są różne, bo każdy z nas jest inny, ale jednoczy nas Duch Święty. Każdy znajdzie u Boga swoje miejsce i dobrze, aby każdy z nas był sobą. To właśnie jest powołanie – zakotwiczenie całej egzystencji w Bogu. W Ewangelii Jezus błogosławi prostemu ludzkiemu szczęściu i troszczy się o każdy szczegół. Tam, gdzie jest Jezus nie zabraknie miłości, a jeśli nawet nasze stągwie wyschną, On pomoże, aby nasza woda stała się winem i by radość nasza, nasza miłość, były pełne.” Szymon Hiżycki OSB