Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie

Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie

J 10,25-26: „Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.”

Faryzeusze mieli poukładane własne przekonania i wyobrażenia o tym, jaki powinien być człowiek posłany przez Boga. Jezus, choć czyni cuda, odstaje od oczekiwań. Drażni ich pychę nie dając się zmusić do mówienia ich językiem. Przekonaj nas Boże.. lub bądź jak dżin z butelki – żądają ludzie i dziś. Z niewzruszonym spokojem Jezus tłumaczy, że Bóg przemawia nie przez miażdżące argumenty, znaki na życzenie. Jego językiem są czyny.

„Bóg porozumiewa się z nami poprzez nasze doświadczenia; to one są Jego miłosnym listem do nas. Gdy zapętlam się w złej samoocenie, tracę zdolność mówienia językiem Boga. Widzę, że świeci słońce, ale zapominam, że świeci ono dla mnie. Bóg okazuje mi miłość każdego dnia, mówiąc do mnie językiem miłości.” s. Marie Paul Curley FSP