Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie

Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie

J 15, 26-27: Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

J 15,26–16,4a

„Duch, którego pośle Ojciec, zaświadczy (μαρτυρησει) o Jezusie (J15,26). Z Niego ma płynąć moc naszego świadectwa. Często chcemy wiele o Bogu powiedzieć i wiele dla Niego czynić. Istota świadectwa nie kryje się w tym, co dla Boga robimy, ale w tym co Jemu pozwalamy z nami zrobić.”Aleksander Bańka

„Melodia, którą tworzy Duch Święty tak naprawdę jest już w nas obecna. Duch Boży wygrywa ją na wielu instrumentach różnych głosicieli Ewangelii, ale jest jeden, piękny, symfoniczny utwór, który porusza, ożywia i zaczyna brzmieć w słuchaczu.
Błogosławiony ten, który potrafi obudzić w drugim melodię Ducha Świętego, by i on mógł włączyć się w jej wykonanie.”s. Bogna Młynarz ZDCh

„Duch Święty zbliża do tajemnicy Boga i pozwala pojąć, kim jest Bóg. On zachęca, abyście w bliźnim widzieli brata, którego Bóg dał, byście żyli z nim w jedności, po ludzku i w wymiarze duchowym, a byście żyli w Kościele. Objawia, kim jest Chrystus, który za nas umarł i zmartwychwstał, byście dawali o Nim świadectwo.”papież Benedykt XVI

„Tylko powiew Ducha Świętego może rozpalić dusze do cnoty, zachować je od zarażenia grzechem.”św. Jan XXIII

twierdzą, że nie ma zmartwychwstania

twierdzą, że nie ma zmartwychwstania

Mk 12,18: „przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania.”

Saduceusze należeli do ludzi wpływowych i bogatych. Śmierć oznaczała dla nich koniec przywilejów, kres rozkoszy życia więc nie wierzyli w życie wieczne. Uważali, że dusza ginie razem z ciałem, a ich pewność siebie opierała się na logicznych dedukcjach. Jezus burzy okazały gmach ludzkiej wiedzy jednym, duchowo odczytanym zdaniem z Pisma…

„Po drugiej stronie życia nie będzie bankomatów i nie działają karty płatnicze. Nie będą też działać na nikogo nasze stanowiska i tytuły. Zadbany dom i wypielęgnowany ogródek zostaną tutaj. Pośród tych wszystkich bogactw jest coś, co pozostanie z nami na wieki – nasza dusza.” s. Bogna Młynarz ZDCh

2Kor 4,16: „Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne.”