Ktokolwiek zniósłby jedno z tych przykazań

Ktokolwiek zniósłby jedno z tych przykazań

Mt 5,19: „Ktokolwiek zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim.”

Mt 5,17-19

Jezus podkreśla wagę zachowania przykazań chroniących nie tylko życie społeczne lecz także szlifujących ludzkie serca. Gdy osoba stara się ich przestrzegać, ćwiczy się w hamowaniu impulsów prowadzących do zła. Dzięki tej pracy człowiek idzie po prostej drodze, która decyduje o jego wiecznym szczęściu…

„Prawo to minimum życia moralnego, które nas obowiązuje, więc zawężanie go sprawia, że popadamy w iluzje, błędy, grzechy i się wręcz odczłowieczamy. Prawo jest nam dane aby chronić naszą godność, wartość, wolność. Naszą i każdego innego człowieka. Bo jeśli nie chcę, aby ktoś w jakikolwiek sposób nadużywał mojej wolności, integralności, szacunku, wartości, własności, to i ja powinienem uszanować te przestrzenie w życiu drugiego. Jezus przyszedł wypełnić Prawo miłością i nas również zachęca do takiej postawy. Wypełniając Boże prawo z miłości, już nie tyle nakazujemy innym, ile pociągamy ich naszym przykładem do wartościowego życia.” Anna Maria Pudełko PDDM

„Przykazania Boże są jak znaki drogowe wiodące do nieba, jak napisy z nazwami umieszczone na rogach ulic, żebyśmy wiedzieli, którędy idziemy.” św. J. M. Vianney

przywołał do siebie tych, których sam chciał

przywołał do siebie tych, których sam chciał

Mk 3,13: przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.

Mk 3,13-19

„Jezus przywołuje ku sobie. Zaprasza tych, z którymi pragnie nawiązać szczególną więź. Dosłowne tłumaczenie mówi, że Jezus przywołał „tych, których upatrzył sobie w sercu”. Pan pragnie, aby ci, których wybrał, przede wszystkim z Nim byli, czyli budowali więzy przyjaźni. Pragnie także, by głosili Jego naukę i uwalniali od demonów. Dzieli się z apostołami swoją miłością, mądrością i mocą. Jezus nie wybiera najlepszych. Wśród apostołów jest Judasz, który Go zdradził, Piotr, który się Go wyparł, są inni, którzy w godzinie krzyża uciekli. Jezus daje każdemu szansę spotkania ze sobą i przyjęcia Jego miłości. Także i mnie „upatrzył sobie w sercu”.”s. Anna Maria Pudełko AP

„Miłość nadaje imię, wyróżnia, wynosi. W prawdziwej miłości jest się kimś nie do zastąpienia.”Janusz Stanisław Pasierb

„Powołanie jest postanowieniem i łaską. Czyli Pan Bóg ma nie tylko jakiś pomysł na nasze życie, żyjemy na mocy Jego decyzji. A jednocześnie tej decyzji towarzyszy łaska. To nie jest tak, że Pan Bóg ma wobec nas jakieś plany i wymagania. Tak naprawdę zawsze pierwsza jest Jego miłość do nas i ona jest też źródłem siły do tego aby powołanie Boże w życiu spełnić.”apb Grzegorz Ryś

aby przynosiła owoc obfitszy

aby przynosiła owoc obfitszy

J 15,2: „Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.”

„Podstawowe znaczenie czasownika airo to „podnosić”. To pozwala wydobyć aspekt Bożego miłosierdzia w tym obrazie. Gałązkę, która nie przynosi owocu, choć trwa w krzewie winnym (czyli w Chrystusie), Ojciec podnosi ku górze, ku światłu, umożliwiając jej prawidłowy rozwój i wydanie owocu. Warunkiem jest trwanie w Chrystusie.” s. Anna M. Pudełko AP

„Wszystkie Twoje przykazania będą jakby środkiem wypalającym, który zawsze przytknięty będzie do mojego ciała… lekarstwo piecze, lecz usuwa zakażenie z rany. Przecinaj więc, Panie Jezu… zgniliznę moich grzechów, lecz trzymaj mnie złączonym z sobą więzami miłości. Przyjdź szybko wyciąć namiętności ukryte, nieznane a różnorakie, aby zakażenie nie objęło całego ciała.” św. Ambroży