Maria Magdalena natomiast stała przed grobem, płacząc…

Maria Magdalena natomiast stała przed grobem, płacząc…

J 20,11: Maria Magdalena natomiast stała przed grobem, płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu.

Mt 12,38-42

„Tekst oryginalny posługuje się czasownikiem 'theorei” dla opisania tego, jak Maria dostrzega najpierw dwóch aniołów i pusty grób, a później samego Jezusa. To greckie słowo oznacza dużo głębsze spojrzenie niż to, którym obejmujemy choćby przedmioty. To spojrzenie kontemplatywne, czyli wpatrywanie się w ciszę w nadziei, że usłyszy się głos Pana. Grzegorz Wielki pisał, że Maria szukała Jezusa płaczem. W tym zawiera się właśnie istota kontemplacji. Nie może być ona pozbawioną emocji techniką modlitwy, ale czujnym i żywiołowym oczekiwaniem na to, aż Pan wypowie moje imię. Ujrzeć w ten sposób Pana–jak uczy omawiana perykopa–to otrzymać równocześnie misję głoszenia Go innym.”Piotr Lipiec

„Dusza bowiem nie jest kontemplacyjna bez ożywiającego pragnienia.”św Bonawentura

„Tylko czystość serca pozwala oglądać Ciebie, o Panie. Pomóż mi oczyścić serce, bo chcę oglądać to, co jest czyste, a nie jest czyste to, czym chcę Ciebie oglądać. Oczyść mnie, Panie, łaską swoją oczyść serce moje, oczyść mnie przez wspomożenie i pocieszenie swoje. Dopomóż mi wydawać przez Ciebie i w Tobie obfite dobre uczynki, miłosierdzie, życzliwość, dobroć.”św Augustyn