A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie

A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie

Mk 6,56: „i prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.”

„Są takie miejsca, gdzie Jezus jest szczególnie obecny, miejsca Jego nieustannego „przebywania” – Eucharystia, sakrament pojednania, kontemplowanie Słowa Bożego – to „miejsca” szczególnej obecności Pana, TAM On uzdrawia. W te „miejsca” trzeba przynosić swoje znękania i prosić o dotknięcie. Tęsknota za dotknięciem jest tęsknotą za bliskością, tą bliskością, która leczy. Czym jest bliskość? Bliskość to czułość. Uzdrowienie – to doświadczenie czułości Boga.” Józef Pierzchalski SAC

„Niektórzy tracą nadzieję, myśląc, że Pan nie przebaczy im grzechów, ale myśl taka pochodzi od Nieprzyjaciela. Pan jest tak bardzo łaskawy, że nie możemy tego pojąć.” Sylwan z Góry Athos