bo Żydzi mieli zamiar Go zabić

bo Żydzi mieli zamiar Go zabić

J 7,1: „Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić.”

J 7,1-2.10.25-30

„Wokół Jezusa zaciska się pętla. Mieli zamiar Go zabić. Poszedł skrycie bo w Judei czekała nań śmierć. Większość swoich nauk, największych, jakie kiedykolwiek ktokolwiek na tej ziemi wygłosił, padło w sytuacji śmiertelnego zagrożenia, podstępnych pytań, nieczystych intencji słuchaczy, skumulowanej nienawiści, publicznych sporów z przeważającą liczebnie grupą wrogów – na śmierć i życie. Na śmierć krzyżową. Nie znacie Tego, który mnie posłał. Nie znacie Boga – rzuca im w twarz. Nie sprzeda tanio skóry. Będzie walczył – nigdy za cenę grzechu. Ale zachowa godność, wolność od strachu i – nade wszystko – więź z Ojcem. Tak walczyć z wrogiem, wrogami.” ks. Jerzy Szymik

„Jeżeli ktoś został pokonany po dzielnej walce, niech się nie zraża i nie poddaje. Powinien się podnieść i ponownie nabrać ufności, powtarzając słowa Izajasza, które kierował do demonów: „Byliście silni, ale będziecie zwyciężeni. A jeśli się wzmocnicie, na nowo zostaniecie pokonani. Jeśli opracujecie plan, udaremni go Pan, albowiem z nami jest Bóg.” Jan z Karpatos

tam się modlił

tam się modlił

Mk 1,35: „Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.”

Mk 1,29-39

Typowy dzień życia Jezusa zaczyna się od porannej modlitwy, rozmowy sam na sam z Ojcem… Dopiero po niej przystępuje do działania: głosi z mocą, uzdrawia i uwalnia.

„Modlitwa jest przyjacielskim spotkaniem z Bogiem, o którym wiem, że mnie kocha. Nie polega ona na wielkim myśleniu, lecz na wielkiej miłości.” św. Teresa od Jezusa

„Jak nie można dotknąć żelaza, gdy jest rozpalone, tak i częste modlitwy czynią nasz umysł mocniejszym w walce z wrogami. Oto dlaczego ci ostatni z całą mocą starają się sprawić, byśmy zaniedbali gorliwą modlitwę. Wiedzą bowiem, że jest im ona wrogiem, i że chroni umysł.” Jan z Karpatos

„Nie zaniedbuj się w modlitwie, a kiedy poczujesz trudności i oschłość, dla tego samego trwaj na niej, ponieważ Bóg niekiedy chce zobaczyć to, co jest w twej duszy, a czego się nie widzi w czasie pomyślności i słodyczy.” św. Jan od Krzyża

„Dalejże, bracia, godzina modlitwy skończyła się, ale nie przeminął jeszcze czas czynienia dobra.” św. Filip Neri