będziecie w nienawiści u wszystkich

będziecie w nienawiści u wszystkich

Łk 21,17: „I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.”

Jezus jest Światłością Świata (J 8,12), przy którym staje się jawne (J 3,19,-21), czy ludzkie postępowanie jest dobre czy złe (J 7,7). Czyniący zło nienawidzą Światła – które zło uwidacznia, toteż usiłują Go unikać; zgasić Jego Źródło („Boga nie ma”), a nawet zniszczyć światło odbite – człowieka żyjącego Bożymi zasadami, przy którym ujawnia się ich nieprawość. To właśnie Światło jest powodem, dla którego ci, co zbliżają się oczyszczając przed Nim swe intencje, dążenia i stają się jedno ze Światłem – są nienawidzeni przez ludzi kochających ciemność. I najgwałtowniej atakowani przez dopuszczających się z premedytacją zła.

„Jeśli diabeł czyni zgiełk, to znaczy, że jest nadal poza nami, a nie w nas.” św. o. Pio

„Pewien niedawno nawrócony młodzieniec pyta starca Hilariona: „To teraz całkiem będę musiał wyrzec się świata?” Ten rzekł: „Nie martw się. Jeśli twoje życie będzie naprawdę chrześcijańskie, to świat natychmiast wyrzeknie się ciebie.”