odpuszczają ci się twoje grzechy

odpuszczają ci się twoje grzechy

Łk 5,20: „On widząc ich wiarę rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy.”

Łk 5,17-26

Jezus uzdrawia człowieka przez wzgląd na wiarę tych, którzy przyprowadzają go do Niego. Za wiarę Chrystus chwalił setnika, Syrofenicjankę czy wdowę przy skarbonie. „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu” (Hbr 11,6).

„Wiara w Jezusa czyni każdą obietnicę zapisaną w Biblii dostępną dla ciebie i dla mnie. List do Hebrajczyków uczy nas: „Pragniemy jednak, aby każdy z was nadal wykazywał taką gorliwość, aż do całkowitego spełnienia się nadziei! Nie bądźcie ociężali, lecz naśladujcie tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic (Hbr 6, 11-12)”. Wiara i cierpliwość to dwa klucze, które otwierają drzwi do Bożych obietnic. Trzeba mieć wiarę, żeby wejść w posługę i cierpliwość by wytrwać nawet gdy nie widzisz efektów. Wiara jest „gruntem”, można na niej oprzeć swoje życie. Każdy wierzący musi się nauczyć żyć w niewidzialnej rzeczywistości wiary bo jest to rzeczywistość i płaszczyzna, na której chce z nami współpracować Bóg.” Marcin Zieliński

lecz nie mogli go uzdrowić

lecz nie mogli go uzdrowić

Mt 17,16: „Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić.”

Mt 17,14-20

„Apostołom nie udało się uwolnić syna człowieka, który do nich przyszedł. Co stałoby się dzisiaj gdybyś modlił się za chorego, który nie został uzdrowiony, lub za zniewolonego człowieka, który nie zostałby uwolniony? Jestem pewien, że część z nas wróciłaby do tekstu: „Hmmm, może to jest Bożą wola?!”. A Jezus, gdy usłyszał, że Jego uczniowie nie mogli uwolnić chłopca, mocno się zdenerwował, wziął sprawy w swoje ręce i wyrzucił demona. Gdyby uwolnienie chłopca nie było Bożą wolą, to Jezus nigdy by tego nie zrobił! On zaś sprowadził problem do banalnego stwierdzenia: „Nie macie wiary!”. My szukamy teologicznych wytłumaczeń, a Jezus z wielką prostotą mówi: „uwierz w to, co do ciebie mówię, a nic nie będzie dla ciebie niemożliwe!”. Chcę być tak prosty w swojej wierze. Pragnę dziecięcej wiary, nie filozofowania.” Marcin Zieliński

„Wiara tego, na kogo działa cud, wspiera działanie cudu, a niewiara przeszkadza mu działać. Silna wiara sprowadza cud.” Orygenes