Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić

Mt 5,17: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.”

Mt 5,17-19

„Wypełnić (πληρωσαι) prawo, znaczy: doprowadzić je do pełni. Po to właśnie przychodzi Jezus (Mt 5,17). Niestety, my wciąż jeszcze tkwimy często w okowach jurydycznej mentalności. Wolimy kurczowo trzymać się litery prawnych zapisów niż szukać ich pełnego sensu w Bożej miłości.” Aleksander Bańka

„Niechaj kocham Cię bardziej niż siebie, a siebie tylko ze względu na Ciebie i wszystkich, którzy Cię miłują, niech kocham ich w Tobie, tak każe prawo miłości z Ciebie promieniujące.” Tomasz a Kempis

„Pierwsi chrześcijanie, często pochodzący spośród Żydów, stawali przed wyborem: wierność przepisom Starego Testamentu lub odejście od nich. W istocie chodziło jednak o przepisy rytualne. To ich różnorodność i szczegółowość bywała mylona z istotą, jaką niósł Dekalog. Ewangeliczne orędzie, przyniesione przez Pana Jezusa, niosło nowość, ale było także potwierdzeniem Dekalogu. Swą aktualność zachowuje pouczenie starotestamentowego mędrca, że Pan Bóg „nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć”.” ks. Zbigniew Niemirski

„Jeśli zaniedbuje się prawo miłości, uznaje się prawo silniejszego nad słabszym.” papież Franciszek

„O Panie, spraw, aby tkwił we mnie korzeń miłości, bo z tego korzenia może wyrosnąć tylko dobro.” św. Augustyn