abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem

abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem

Mk 1,38: „Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem.”

Mk 1,29-39

Jezus jest wolny od oczekiwań innych ludzi.

„Jest napięcie między oczekiwaniami Piotra: „jeszcze tylu trzeba uzdrowić”, a odpowiedzią Jezusa: „Nie, idźmy dalej”. Jakie są moje oczekiwania? Co się we mnie dzieje, gdy Jezus chce mnie wyrwać z przywiązań, schematów myślenia (np.’zawsze tak było’) albo życia (nieraz bardzo pobożnego), które sobie zbudowałem? Czy poddaję się Jezusowi? Czy mówię:
„Panie, prowadź…”? Czy umiem tracić siebie dla Jezusa? ks. Mirosław Nowosielski

„Jezus w ciągu swojego pobytu na ziemi służył człowiekowi poprzez głoszenie słowa i uzdrawianie, ale nie widział wzrostu Kościoła. Mimo Jego obecności ludzie nie stawali się bardziej duchowi, mniej cieleśni. Tak samo każdy chrześcijanin winien troszczyć się o wzrost duchowy u siebie i drugiego człowieka, mimo że nieraz nie zobaczy żadnych owoców swego trudu.
Bo najważniejszy jest Ten, który daje wzrost, i który powołuje do tej nieustannej pracy.” św. Leon Wielki