co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie

co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie

Mt 7,12: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest [istota] Prawa i Proroków.”

Mt 7,7-12

Ludzie miewają tysiące wątpliwości, brakuje im szerokiej perspektywy poznania, głębi zrozumienia, pewności. Jako dziecko Boga mogą jednak zawsze prosić Ojca o pomoc w swoich potrzebach. Jezus nie wymaga od swoich uczniów mistrzostwa w komunikacji czy asertywności, nieskażonej moralności albo bycia biegłym znawcą ludzkich dusz. W relacjach międzyludzkich zależy Mu głównie na tym, aby w chwilach wątpliwości, jak należy postąpić, naśladowcy kierowali się zasadą: traktuj ludzi tak, jak chciałbyś, aby się obchodzono z Tobą…

„Można by powiedzieć, że niewiele różni się Jezusowe sformułowanie złotej zasady od zapisu Starego Przymierza (Syr 31,15a, Kpł 19,18), gdyby nie kontekst. Jezus stwierdza, że prosta wzajemność, dobro za dobro, funkcjonuje także pomiędzy grzesznikami! Trzeba raczej przypatrzeć się Ojcu niebieskiemu, który sprawia, że słońce Jego świeci nad złymi i nad dobrymi i zsyła deszcz na sprawiedliwych i grzeszników. Podobny (aczkolwiek nie taki sam) kontekst znajduje się także u Łukasza. Tam „złota zasada” w brzmieniu „Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!”, została wkomponowana w pouczenia dotyczące miłości nieprzyjaciół (Łk 6,2-36). To właśnie stanowi o novum ujęcia „złotej zasady” przez Jezusa. Winna być praktykowana nie tylko wobec najbliższych, ale także wobec nieprzyjaciół.” ks. prof. Mariusz Rosik

Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą

Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą

Mk 9,29: Powiedział im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem».

Mk 9,14-29

W najstarszych zachowanych rękopisach Jezus mówi: „Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą.” Bibliści zwracają uwagę, że wzmianka o poście została dodana później…

„Ważności praktyki postnej w Kościele pierwszych wieków świadczy fakt, że tradycja tekstualna NT dokonała uzupełnienia w wypowiedzi Jezusa: „Ten rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą i postem” (Mk 9,29). Szczegółowe badania tej wypowiedzi metodą morfokrytyczną prowadzą do wniosku, że Jezus mówił jedynie o modlitwie: „Ten rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą”. Niektóre stare wersje manuskryptów nie zawierają wzmianki o poście. Sam Jezus również nie pościł bezpośrednio przed dokonaniem egzorcyzmu. Przypuszczać należy, że słowa „i postem” są dodatkiem pochodzącym od pierwszych gmin chrześcijańskich. Wierzący zauważyli, że post przed egzorcyzmem zwiększa skuteczność modlitwy i przyjęli to za stałą praktykę. Jeśli więc słowa „i postem” nie są 'ipsissima verba Jesu’, to z całą pewnością zawierają 'ipsissima intentio Jesu’.”ks Mariusz Rosik

„Modlitwa jest dla naszej duszy tym, czym deszcz dla ziemi. Nawoźcie ziemię ile chcecie, a i tak, jeżeli brakuje deszczu, wszystko, co robicie, na nic.”Jan Maria Vianney