Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony

Mk 16,16: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Mk 16,15-18

Ten fragment Filip Taranienko przekłada: „Ten, kto uwierzy i zostanie ochrzczony (gr baptistheis – dosłownie „zanurzony”), będzie zbawiony (gr sothesetai– również „uratowany”), ten zaś, kto nie uwierzy, będzie osądzony (gr katakrithesetai – osądzony negatywnie, poddany pod sąd, skazany na karę”). Nakaz misyjny Jezusa jest wyrazem Jego pragnienia ratowania ludzi, uzdalniania ich do współpracy z łaską i prowadzenia ku szczęśliwemu życiu opromienionego Światłem…

„Każdy, kto uwierzy nauczaniu i przyjmie chrzest, znajdzie się na dobrej drodze ku zbawieniu, natomiast ten, kto słuchając nauczania o Jezusie jako Panu odrzuci je z motywu przywiązania do zła, znajdzie się na drodze wiodącej ku samodestrukcji.”ks Wojciech Michniewicz

„Chrzest jest unicestwianiem pożądliwości, skazaniem ich na obumieranie. To odmówieniem własnej pysze pokarmu próżnej chwały. To zabijanie własnej chciwości jałmużną. To zamykanie rozpasanej seksualności w więzieniu czystej miłości. To zmywanie zazdrości doświadczeniem opływania we wszystkie dobra pochodzące od Boga. To poskramianie łakomstwa zmysłów pokarmem Słowa. To niszczenie oręża gniewu duchem służby i uniżenia. To unicestwianie lenistwa trudem głoszenia Dobrej Nowiny.”ks Maciej Warowny

„Przyłóż usta, aby „zaczerpnąć wody ze źródeł Zbawiciela”. Albowiem tutaj znajduje się źródło „wypływające ze środka raju”, które „dzieląc się na cztery strumienie” i ogarniając serca wiernych, nawadnia i użyźnia całą ziemię.”św Bonawentura