Rodowód Jezusa Chrystusa

Rodowód Jezusa Chrystusa

Mt 1,1: „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.”

Mt 1,1-17

„Sprawy Boże dojrzewają powoli. Zanim w pokoleniu Judy przyszedł na świat zapowiedziany przez patriarchę Jakuba Władca Narodów, musiało upłynąć wiele pokoleń. Słuchając dziś długiej litanii imion wymienionych w rodowodzie Jezusa, kontemplujmy mądrość Boga, spokojnie kierującego światem według z góry powziętego planu swojej miłości, którego nie jest w stanie przekreślić żadna ludzka głupota. Ten sam Bóg sprawi, że także w naszym życiu niezrozumiałe dziś dla nas wydarzenia ułożą się kiedyś w piękną, sensowną całość.” Mira Majdan

„Żydzi przywiązywali wielką wagę do genealogii, a św. Mateusz, który należał do narodu wybranego, kierował swoją wersję wydarzeń z życia Jezusa właśnie do Izraelitów, więc wiedział, co robi. Dlaczego Βίβλος γενέσεως (biblos geneseos), czyli księga narodzin, a w tym konkretnym przypadku – rodowód Jezusa Chrystusa był tak ważny dla dawnego celnika? Myślę, że dla każdego ważna jest historia jego rodziny. Chcemy wiedzieć, kim byli nasi przodkowie, czym się zajmowali, jakie były ich losy i w jakim stopniu ich życie wpływa na naszą codzienność? Żydzi myśleli podobnie, ale pisząc genealogie swoich przodków, chcieli przede wszystkim pokazać możliwie jak najczystszą linię swojego rodu, tzn. przynależność do narodu wybranego.” ks. Krystian Malec

zamierzał oddalić Ją potajemnie…

zamierzał oddalić Ją potajemnie…

Mt 1,19: zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Mt 1,18-24

„Wydawało się, że sytuacja jest bez wyjścia. Ale właśnie w tym momencie ujawniła się wielka świętość Józefa i miłość do żony. (Gdyby jego zamiar się powiódł), to Maryja byłaby kobietą odrzuconą, która cierpi nie ze swojej winy, lecz męża, który ją oddalił. To Józef zostałby napiętnowany jako „ten zły”, który zostawił brzemienną żonę. Pewnie musiałby także opuścić Nazaret. Zobacz, że tak szlachetną decyzję podjął ZANIM przyszedł do niego anioł i wszystko mu wyjaśnił. Jeszcze przed przybyciem Bożego posłańca Józef postawił postawić ponad swój własny interes dobro tej, którą kochał. Wszystko po ludzku mówiło, że ona go zdradziła, a mimo to on troszczył się o nią bardziej niż o siebie. Jakaż musiała być jego ulga, gdy anioł we śnie wyjawił mu całą prawdę o Dziecku. Jego wspólne życie z Miriam nie musiało się kończyć.”ks Krystian Malec

„Nie, nie niebo, ale człowiek jest na obraz Boga stworzony!”św Ambroży

„Prosimy Boga aby Jego imię było uświęcone w nas przez nasze życie. Bo jeśli dobrze żyjemy, imię Boże jest błogosławione; w jeśli źle żyjemy, jest ono znieważane (Rz 2,24, Ez 36,20-22).”św Piotr Chryzolog

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch

Łk 10,1: Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch…

Łk 10,1-9

„Starożytne rękopisy tego fragmentu Ewangelii (Kodeks Synajski z IV wieku czy Aleksandryjski z V w.) mówią o siedemdziesięciu wysłannikach. Wersja z 72 znajduje się w papirusie P75 z III wieku i Kodeksie Watykańskim z IV w. Ta sprzeczność jest jedynie pozorna i nie powinna nam przysparzać problemów, gdyż ważniejsza jest symbolika liczby 70 lub 72, oznaczająca wszystkich, pełnię. 70 starszych z Izraela otrzymało natchnienie prorockie (Lb 11,24-30). Ale gdy dokładnie wczytamy się ten tekst, okaże się, że duch Boży spoczął także na Eldadzie i Medadzie, którzy nie zaliczali się do tego grona, więc znowu mamy 72. Czego nas uczy to słowo? Ewangelia ma być niesiona na cały świat. Nie możemy spocząć na laurach, zadowoleni, że my jesteśmy wierzący.”ks Krystian Malec

„Powodem, dla którego tak niewielu chrześcijan działa z wyłącznym zamiarem przypodobania się Bogu, jest poddanie większości z nich najstraszliwszej ignorancji. Boże mój, ile dobrych dzieł traci Niebo!”św Jan Maria Vianney

Dlaczego oni robią w szabat to, czego nie wolno?

Dlaczego oni robią w szabat to, czego nie wolno?

Mk 2,24: Faryzeusze pytali Go:”Dlaczego oni robią w szabat to, czego nie wolno?”

Mk 2,23-28

„Uczniowie jawnie łamią cztery nakazy szabatowe: nie wolno żąć, a oni zerwali kłosy-więc żęli. Nie wolno młócić, a oni wykruszali ziarna w rękach, więc młócili. W szabat nie wolno było wiać, a przecież, jak już pokruszyli ziarna, to musieli zdmuchnąć, to co nie nadawało się do zjedzenia, więc dokonali przewiania. Po czwarte, w szabat nie wolno było przygotowywać posiłków, a oni go sobie przygotowali. Faryzeuszom nie było do śmiechu. Według nich uczniowie Jezusa dopuścili się wielkiego świętokradztwa, ponieważ nie uszanowali szabatu. Gdyby tylko znali nomenklaturę kościelną, pewnie powiedzieliby, że „zgrzeszyli śmiertelnie”.”ks Krystian Malec.

Faryzeusze są gotowi bezwzględnie wypełniać Prawo, napominać i osądzać. Nie mają w sercach miłosierdzia dla głodnych i nie potrafią pojąć wyzwolenia, które przynosi Jezus. A On, wskazując na siebie jako Pana szabatu, uświadamia, że Bóg nie jest egzekutorem bezdusznych zasad. Dla Niego człowiek jest ważniejszy niż przepisy.

„Bóg pragnie przede wszystkim serca i to jest najważniejsze.”św Wincenty a Paulo

sami poznajecie, że już blisko jest lato

sami poznajecie, że już blisko jest lato

Łk 21,30: „Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato.”

Łk 21,29-33

Chrystus pyta o czujność duchową, wrażliwość na Boże znaki. Ludzie wypatrujący z utęsknieniem wiosny, potrafią dostrzegać jej zwiastuny w świecie przyrody…

„Dla nas, mieszkających na północy od Ziemi Świętej, drzewa gubiące na jesień liście nie są czymś nadzwyczajnym. Wszyscy wiemy, że na wiosnę zazielenią się na nowo. Natomiast w Izraelu tylko nieliczne zrzucają liście, aby potem je odzyskać. Do nich należy figa. I ze względu na tę zdolność była i jest swoistym fenomenem. W zimie wygląda tragicznie, jak szkielet martwego, oskubanego drzewa, ale na wiosnę wypuszcza liście i sygnalizuje, że lato niebawem nadejdzie.” ks. Krystian Malec

Tak jak człowiek wyglądający wiosny, podobnie wierzący ma być wrażliwy na komunikaty traktujące o rzeczach ostatecznych dotyczących człowieka i świata. Dzień spotkania z Panem przychodzi niespodziewanie, Chrystus pragnie, by każdy był nań przygotowany.

„Nie trać nadziei – broni, którą dał ci Chrystus.” św. Efrem Syryjczyk

  • 1
  • 2