ten będzie wielki w królestwie niebieskim

ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Mt 5,19: „A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.”

Granicą, która oddziela wierzących od niewierzących jest uznanie ponad swoim „ja” Kogoś, kto je przewyższa. Wielkość człowieka w oczach Boga to pokora. Gdy rozumiem, że Bóg jest Bogiem, czyli nieskończoną mądrością, staram się Mu podporządkować. Jak trzylatek rodzicom, którzy wiedzą więcej o świecie. Mojżesz przypominał Izraelitom, że życie według przykazań rodzi ostatecznie szacunek u tych, którzy ich nie przestrzegają, bo widzą ich ład i mądrość(Pwt 4,6).A dla tych, którzy chcą traktować Go jak dobrego Ojca, Bóg odsłania się jako Ktoś bliski, z Kim można prowadzić dialog(Pwt 4,7).

„Bóg jest Miłością – to znaczy, że Bóg jest tym gniazdem człowieka, w którym czeka na niego oswojone szczęście. Szczęście oswojone to szczęście, które nie ucieka. Jest wieczne.” ks. Józef Tischner