Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny

Łk 16,10: Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny.

Łk 16,9-15

Życie to ogrom małych spraw, które tworzą rzeczy większe. Np. rezygnacja z siebie w małych rzeczach niepostrzeżenie zabija egocentryzm, wyniszczając powoli dogadzanie ego. Momenty próby, wielkie chwile, zdarzają się rzadko. Są jak 100 kg ciężar, którego nie utrzyma ten, kto uciekał od codziennej zaprawy z 1 kg hantlami… Bóg, który zna obciążenia igrzysk zwanych życiem stara się każdego wytrenować na codziennej sali ćwiczeń. Powtarzalność małego aktu woli buduje duchowe mięśnie męstwa, wytrwałości (Rz 5,3-4) i utrzymuje w pokorze nie narażając tak na ryzyko kontuzji-spektakularnego upadku.

„Kto gardzi małymi rzeczami, pomału upadnie.”św Franciszek Salezy

„Nigdy nie stanie gmach wspaniały, jeżeli odrzucimy drobne cegiełki.”św Faustyna (Dz 112)

„Mądrość polega na wykonywaniu najbliższego obowiązku: wykonywaniu go z całego serca i znajdowania w nim radości.”mistrz Eckhart

„Można źle wbić gwóźdź w ścianę i można to uczynić dobrze. Można posprzątać ładnie i można zamieść śmieci pod dywan. Moja duchowość wyraża się w stosunku do pracy, i w tym, jak traktuję bliźnich, zwłaszcza najbliższych, w tym jak traktuję chwilę obecną.”kard. L-J.Suenens

Oto Ja służebnica Pańska

Oto Ja służebnica Pańska

Łk 1,38: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

Łk 1, 26-38

Maryja określa siebie przed Bogiem jako służebnica. Grecki wyraz „doulos” znaczy niewolnik, służący, ktoś, kto usługuje nie żądając zapłaty… Maryja jest gotowa zupełnie zrezygnować ze swego «ja», usuwa je i stwarza Bogu wolną przestrzeń do działania, jak naczynie, które napełnia się drogocennym olejem wtedy, gdy zostanie całkowicie opróżnione. Jest świadoma, że wszystko, całą swoją wielkość otrzymuje od Najwyższego, niczego nie przypisuje samej sobie i dlatego może zupełnie skryć się w mocy Ducha Świętego.

„Ona miażdżąc pychę szatana swą niedoścignioną pokorą stała się dla mocy zła bastionem nigdy nie zdobytym. Ona miażdży głowę węża, Ona jest straszna jak wojsko ustawione do bitwy.” kard. L. J. Suenens

„Maryja jest najstraszniejszym wrogiem, jakiego Bóg uczynił przeciw diabłu. Szatan, będąc pyszny, cierpi nieskończenie więcej, gdy zostaje pokonany i ukarany przez małą i pokorną służebnicę Boga, i jej pokora upokarza go więcej niż potęga Boga.” św. Ludwik M. Grignion de Montfort