kto oddala swoją żonę

kto oddala swoją żonę

Mt 5,32: „A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo.”

Mt 5,27-32

Prawo kanoniczne Kościoła katolickiego nie przewiduje rozwodów. Uznaje kilka przypadków nieważności małżeństwa oraz przewiduje separację np. w przypadkach, gdy mąż znęca się nad żoną i dziećmi lub też w innych trudnych sytuacjach (zagrożenie życia i zdrowia).

„W ówczesnym judaizmie występował termin” zenut” równoznaczny z Mateuszowym porneia („prostytucja”), który był technicznym określeniem nielegalnych związków, np. mężczyzny i jego macochy, potępianych już w Księdze Kapłańskiej (18, 8; 20, 11) i przez samego św. Pawła (1 Kor 5, 1). W istocie, chociaż nie posługiwano się jeszcze tym prawniczym terminem, chodziłoby nie o rozwód, ale o stwierdzenie nieważności zawartego małżeństwa, które Kościół katolicki podtrzymał w odniesieniu do nieważności poprzedniego węzła małżeńskiego. Wiemy jednak, że Kościoły prawosławny i protestanckie zinterpretowały wyjątek porneia jako cudzołóstwo i co za tym idzie, wprowadziły rozwód, chociaż ograniczają jego orzekanie tylko do tego przypadku. W rzeczywistości Chrystusowa wizja małżeństwa była wyraźna i radykalna – w duchu świadomego, pełnego i nierozerwalnego wzajemnego oddania się małżonków.” kard. Gianfranco Ravasi