poczęli gwałtownie nastawać na Niego

poczęli gwałtownie nastawać na Niego

Łk 11,53: „Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego.”

Łk 11,47-54

Uczeni i faryzeusze, po usłyszeniu nagany dosłownie „czuli urazę” (gr. enechein) do Jezusa i usiłowali zastawić na Niego pułapkę, „upolować coś” (gr. thereusai) z Jego ust.

„Jednym z najbardziej podstępnych i niebezpiecznych rodzajów przynęt, jakimi szatan nas nęci, jest uraza. Skutecznie zamyka ona na drugiego człowieka. Ten, kto dał się złapać w pułapkę i nakarmił swe serce urazą, często nie widzi swojego zniewolenia. Pycha powstrzymuje go od obiektywnego spojrzenia na własne serce i uniemożliwia ujrzenie prawdy o sobie. Zaślepienie sprawia, że skupia się wyłącznie na sobie. Jego życie wydaje zatrute owoce: obrazę, oskarżenie, zniewagę, zazdrość, rozterki wewn. Jeżeli nie uporam się z urazą, pojawią się owoce grzechu: zgorzknienie, gniew, odrzucenie. Te dodatkowe trucizny spowodują twardnienie serca. Zdolność słyszenia Bożego głosu maleje, zanika zdolność prawidłowego widzenia.” Józef Witko OFM

„Miłość własna – córka pychy – jest złośliwsza od samej matki” św.o. Pio