i nie chciał narazić Jej na zniesławienie

i nie chciał narazić Jej na zniesławienie

Mt 1,19: „Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie.”

Bóg wybrał za swego ojca na ziemi człowieka, który byłby podobny do Ojca w niebie. Sprawiedliwy to człowiek według Bożego serca, mający szczególną wrażliwość – jak Józef umiejący troszczyć się o drugiego, słabszego i zależnego człowieka bardziej niż o własne dobre imię, korzyści czy zyski. Psalm 37 chwali sprawiedliwych, opisując ich jako ludzi pełnych litości, życie wewnętrzne opierających na przykazaniach i zachowujących w sercu Boże Słowo. Umiejących bronić tego, w co wierzą, że jest słuszne, i których Bóg w trudnościach podtrzymuje.

„Nie starajcie się podobać wszystkim. Nie starajcie się podobać niektórym. Starajcie się podobać Bogu.” św. Jan M. Vianney

„Panie, weź mnie takiego jakim jestem. Ale pomóż mi stać się tym, kim chcesz abym był.” Jan Paweł I