wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych

wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych

Łk 9,2: I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.

Łk 9,1-6

Jezus wysyła uczniów ponieważ pragnie być obecny w świecie. Chce, by ludzie mieli szansę usłyszeć Dobrą Nowinę. Ma nadzieję, że wezmą Ją sobie do serca, może nawet pozwolą kształtować się Jego Słowu. Pierwszymi, którzy niosą Ewangelię w świat – nie tylko jako swoista tuba propagandowa lecz może przede wszystkim, jako wykonawcy i naśladowcy Mistrza – są uczniowie. Otrzymują oni posłanie by równocześnie uzdrawiali chorych: dobrym słowem, wspierającym przesłaniem o Bożym miłosierdziu i miłości, dodawaniem nadziei na życie wieczne, a często także posługą uzdrowienia od wielu dolegliwości fizycznych…

„Wszyscy potrzebujemy uzdrowienia i wszyscy możemy uzdrawiać innych, jeśli jesteśmy pokorni i łagodni: dobrym słowem, cierpliwością czy spojrzeniem.” papież Franciszek

„A zatem „królestwo Boże” wskazuje najpierw na samego Jezusa i wyraża rzeczywistość, która została przez Niego zasiana, a która trwa i rozwija się w Kościele przez Niego założonym. Ostateczne wypełnienie się królestwa Bożego nastąpi na końcu czasów, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi, ażeby dokonać sądu nad żywymi i umarłymi.”o. dr Jakub Waszkowiak

„Jezu żyjący we mnie – przejawiaj się przeze mnie.”św Teresa z Lisieux