Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was

Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was

J 15,3: Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.

J 15,1-8

Słuchanie Słowa ma działanie oczyszczające: prześwietla duszę- jej myślenie, odczuwanie, postępowanie… Wydobywa to, co jest niewłaściwe lecz nie pozostawia człowieka ‚osądzonym’. Podnosi, nadaje sens jego życiu i słuchacz odkrywa, że wprowadzając Słowo w czyn, staje się szczęśliwy i żyje w pokoju. Słowo ofiaruje mu także zrozumienie i pragnienie wolności wewnętrznej, którą Bóg pomaga zrealizować. W miarę jak latorośl zakorzenia się w Krzewie Winnym, zostaje coraz bardziej w Niego przemieniona.

„Czytanie szuka słodyczy życia szczęśliwego, rozmyślanie ją znajduje, modlitwa o nią prosi, kontemplacja odnajduje jej smak. Czytanie podnosi ją do ust niby pożywny pokarm, rozmyślanie żuje i rozdrabnia, modlitwa dochodzi do smaku, a kontemplacja jest samą słodyczą, która raduje i krzepi.”Guigo II Kartuz

„Kiedy rozważasz to, co ci powiem w głębi serca twego, większą odnosisz korzyść, niżbyś przeczytała wiele ksiąg. O, gdyby dusze chciały słuchać głosu Mego, gdy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości.”Jezus do św Faustyny(Dz.584)

Zejdź Mi z oczu, szatanie

Zejdź Mi z oczu, szatanie

Mt 16,23: „Zejdź Mi z oczu, szatanie!”

„To tłumaczenie, choć dodaje tekstowi dramaturgii jest bezzasadne, bo czyni to za cenę utraty ważnego wymiaru tego przesłania. W rzeczywistości Jezus mówi do Szymona Piotra: „Idź za Mną, szatanie”(gr. hypage opiso mou, satana),lub ewentualnie „idź za Mnie”, w znaczeniu stanięcia za kimś. Chrystus więc wcale nie wyrzuca Piotra ‚w diabły’. Pójść za Jezusem to być powołanym, a więc w tej konfrontacji Bóg raz jeszcze powołuje Piotra, używając tych samych słów, jak zrobił to nad brzegiem Jeziora Galilejskiejskiego (por.Mt 4,18-20; Mk 1,16-20) i pokazuje źródło błędu apostoła: nie wyrywaj się przede Mnie, nie działaj na własną rękę, nie daj się prowadzić ślepo własnemu rozeznaniu dobra i zła. Jak niesamowity jest Chrystus, skoro potwierdza powołanie ucznia właśnie w tym momencie, w którym dopiero co się okazało, jak dalece w swoim myśleniu jest on przeciwnikiem Boga.”abp. Grzegorz Ryś

„Szukajcie przez czytanie, a znajdziecie przez rozmyślanie.” Guido Kartuz

nie rzucajcie swych pereł przed świnie

nie rzucajcie swych pereł przed świnie

Mt 7,6: „Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.”

Pies i świnia nie potrafią oszacować wartości i docenić piękna perły. Przez dosadne przenośnie Jezus podkreśla jak ważne jest znać wartość tego, co święte i nie dzielić tego z ludźmi, którzy nie są zdolni uszanować Słowa Boga i kompletnie nie mają świadomości jak cenne jest to, co im dano. Bywają i tzw.”wierzący”, nie prowadzący życia duchowego – bez elementarnej wrażliwości i szacunku dla sacrum wnętrza drugiego człowieka, którzy są zwyczajnie ciekawscy. Niebacznie zaproszeni, depczą to, co w nas najdelikatniejsze i najświętsze, szarpią na sztuki, czy da się coś wyrwać dla siebie, po czym – niezdolni do przyswojenia, wypluwają i odrzucają.

„Drogocenna bowiem i pożądana to rzecz, której posiadacze nazwani są błogosławionymi, której obiecuje się widzenie Boga i życie wieczne.” Guido Kartuz

Ty masz słowa życia wiecznego

Ty masz słowa życia wiecznego

J 6,68: „Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.”

Wielu uczniów odchodzi ponieważ nie rozumie słów Jezusa. Reprezentują postawę: „jeśli nie zrozumiem, nie uwierzę”, nazywaną później przez św. Jana „pychą życia”(1J 2,16) – to, co w pełni zrozumiałe nie jest już wiarą tylko ludzkim (zawsze ograniczonym), pojmowaniem. Pokorą zaś jest wyznanie wiary Piotra, zamilknięcie wobec Tajemnicy, uzmysłowienie sobie, że Bóg, którego mogę pojąć, który zmieściłby się w mojej głowie nie byłby już Bogiem lecz tylko bożkiem na moją małą miarę…

„Starajmy się na ziemi nauczyć tych prawd, których wartość przetrwa również w niebie” św. Hieronim

„Szukajcie czytając, a znajdziecie rozmyślając; pukajcie modląc się, a będzie wam otworzone przez kontemplację.” Guido II Kartuz

http://phixd.wrzuta.pl/audio/8X3EtWFTM1P/taize_-_panie_dokad_pojdziemy