kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie

kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie

J 6,57: „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.”

J 6,52-59

„Zaś chleb anielski, który spożył człowiek nie ulega zniszczeniu; nie prowadzi ku śmierci, lecz zmierza ku wyżynom nieba. Tam wiedzie człowieka, skąd człowiek wziął podobieństwo.” Guigo II Kartuz

„Przez godne i częste przystępowanie do Komunii świętej dokonuje się w człowieku: odpuszczenie grzechów, uśmierzenie namiętności, oświecenie umysłu, wewnętrzne umocnienie, zjednoczenie z Chrystusem i Jego mistycznym ciałem, umocnienie cnót, uzbrojenie przeciwko diabłu, pewność w wierze, podniesienie w nadziei, pobudzenie miłości, wzrost pobożności i obcowanie z aniołami… Podczas Komunii św. zatrzymaj się nieco i nie mów językiem czy ustami, lecz sercem.” św. Bonawentura

„Kiedy przyjmowałam Komunię świętą, zauważyłam żywą Hostię w kielichu, którą mi kapłan podał. Zapytałam Pana: Dlaczego jedna żywa? Odpowiedział: Tak jest, pod wszystkimi postaciami jestem ten sam, ale nie wszystkie dusze przyjmują Mnie z tak żywą wiarą jak ty, córko Moja, i dlatego nie mogę tak działać w duszach ich jak w duszy Twojej.” Pan Jezus do św. Faustyny (Dz.1407)

„Ten chleb jest pokarmem pełnym słodyczy i pociechy i utrzymuje życie.” św. Teresa od Jezusa

Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego

Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego

Mk 4,11: On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach.

Mk 4,1-20

Jezus jest świadom, że Jego Słowa padają na różne gleby – a więc dyspozycje dusz. Wielu nie słucha Go uważnie, są wypełnieni i zajęci sobą… Po innych, którzy wprawdzie słuchają – wiedza zdaje się „spływać”, z różnych powodów nie znajduje miejsca by się zakorzenić. Są i tacy, którym owoce rozmyślania i przyjęcia Słowa kradną lęki i troski, które rozrastając się bujnie, zabierają światło i przestrzeń życiową zasianemu Słowu. Uczniowie zaś mają w sobie gotowość i determinację do zgłębiania Tajemnicy Słowa i synchronizowania z Nim swoich postaw…

„Tak samo i ten tekst, odczytany nam teraz z boskich ksiąg, choć przy pierwszym dotknięciu wydaje się mały i drobny, to jednak, jeśli znajdzie doświadczonego i skrzętnego rolnika, skoro zacznie podlegać pielęgnacji i uprawie przez sztukę duchową, rozwija się w gałęzie i konary.”Orygenes

„Czytanie bez rozmyślania jest jałowe, rozmyślanie bez czytania błędne, modlitwa bez rozmyślania – oziębła, rozmyślanie bez modlitwy – bezowocne.”Guigo II Kartuz

„Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę.”św. Ignacy Loyola

On im odpowiedział: Wy dajcie im jeść!

On im odpowiedział: Wy dajcie im jeść!

Mk 6,37: „Lecz On im odpowiedział: Wy dajcie im jeść! Rzekli Mu: Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?”

Mk 6,34-44

Uczniowie nie zrozumieli słów i oczekiwań Jezusa… On mówi o pokarmie duchowym (Iz 55,2), którym są wypełnieni (J 6,35) gdyż stale przebywają blisko Niego. Chce by apostołowie dzielili się przysmakami i tłustymi potrawami z Bożego stołu, lecz oni rozumieją Jego polecenie w sposób prozaiczny i przyziemny. Nie są jeszcze gotowi aby powtarzać Jego słowa. Chrystus nie zgadza się jednak na odesłanie ludzi, na pozostawienie głodnych bez pomocy. Nie chce by to, co Bóg zbudował w ludzkich sercach przyćmiły problemy związane z aprowizacją… Troszczy się o zgromadzoną wokół Niego wspólnotę słuchaczy… Tego samego chce nauczyć swoich uczniów…

„Bogaty jesteś, Panie, i niewyczerpany Twój spichlerz. Karm dzisiaj ubogiego okruszynami, które spadają ze stołu Twych synów. Głośno woła żebrak u Twoich drzwi, gdyż nie ma dzisiaj niczego do jedzenia. Panie, jestem tak słaby, że nie mogę otworzyć swoich ust. Przeto, o Panie, otwórz me wargi i nakarm mnie Twoją chwałą. Chwała Twoja jest prawdziwym pokarmem.” Guigo II Kartuz

Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was

Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was

J 15,3: Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.

J 15,1-8

Słuchanie Słowa ma działanie oczyszczające: prześwietla duszę- jej myślenie, odczuwanie, postępowanie… Wydobywa to, co jest niewłaściwe lecz nie pozostawia człowieka 'osądzonym’. Podnosi, nadaje sens jego życiu i słuchacz odkrywa, że wprowadzając Słowo w czyn, staje się szczęśliwy i żyje w pokoju. Słowo ofiaruje mu także zrozumienie i pragnienie wolności wewnętrznej, którą Bóg pomaga zrealizować. W miarę jak latorośl zakorzenia się w Krzewie Winnym, zostaje coraz bardziej w Niego przemieniona.

„Czytanie szuka słodyczy życia szczęśliwego, rozmyślanie ją znajduje, modlitwa o nią prosi, kontemplacja odnajduje jej smak. Czytanie podnosi ją do ust niby pożywny pokarm, rozmyślanie żuje i rozdrabnia, modlitwa dochodzi do smaku, a kontemplacja jest samą słodyczą, która raduje i krzepi.”Guigo II Kartuz

„Kiedy rozważasz to, co ci powiem w głębi serca twego, większą odnosisz korzyść, niżbyś przeczytała wiele ksiąg. O, gdyby dusze chciały słuchać głosu Mego, gdy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości.”Jezus do św Faustyny(Dz.584)

Zejdź Mi z oczu, szatanie

Zejdź Mi z oczu, szatanie

Mt 16,23: „Zejdź Mi z oczu, szatanie!”

„To tłumaczenie, choć dodaje tekstowi dramaturgii jest bezzasadne, bo czyni to za cenę utraty ważnego wymiaru tego przesłania. W rzeczywistości Jezus mówi do Szymona Piotra: „Idź za Mną, szatanie”(gr. hypage opiso mou, satana),lub ewentualnie „idź za Mnie”, w znaczeniu stanięcia za kimś. Chrystus więc wcale nie wyrzuca Piotra 'w diabły’. Pójść za Jezusem to być powołanym, a więc w tej konfrontacji Bóg raz jeszcze powołuje Piotra, używając tych samych słów, jak zrobił to nad brzegiem Jeziora Galilejskiejskiego (por.Mt 4,18-20; Mk 1,16-20) i pokazuje źródło błędu apostoła: nie wyrywaj się przede Mnie, nie działaj na własną rękę, nie daj się prowadzić ślepo własnemu rozeznaniu dobra i zła. Jak niesamowity jest Chrystus, skoro potwierdza powołanie ucznia właśnie w tym momencie, w którym dopiero co się okazało, jak dalece w swoim myśleniu jest on przeciwnikiem Boga.”abp. Grzegorz Ryś

„Szukajcie przez czytanie, a znajdziecie przez rozmyślanie.” Guido Kartuz

  • 1
  • 2