czy poda mu skorpiona?

czy poda mu skorpiona?

Łk 11,12: „Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona?”

Łk 11,5-13

Nie zawsze otrzymujemy to, o co prosimy. Jezus jednak zwraca uwagę na konieczność zaufania Bogu. Ponieważ jest On przyjacielem, który pragnie obdarowywać swoich bliskich, gotowym pomagać o każdej porze. Dobrym Ojcem, który nie mógłby ofiarować swoim dzieciom czegoś, co mogłoby narazić je na niebezpieczeństwo… Bóg zawsze chce dawać im dobro, dodawać Ducha.

„Gdzie byłbym teraz gdyby Bóg spełniał wszystkie głupie prośby z jakimi się do Niego zwracałem.” Clive S. Lewis

„Zacznijcie i zakończcie dzień modlitwą. Idźcie do Boga jak małe dziecko, które zwraca się do swojej mamy. Jeśli nie znajdujecie słów, spontanicznie możecie powiedzieć: Przyjdź, Duchu Święty, prowadź mnie, chroń mnie, oświeć mój umysł, abym mógł się modlić. Albo, jeśli zwracacie się do Maryi, mówcie: Maryjo, Matko Jezusa, bądź mi matką, pomóż mi się modlić. Kiedy się modlicie, dziękujcie Bogu za wszystkie dary: skoro wszystko do Niego należy, ze wszystkiego nam robi prezent. Wasza dusza jest darem Boga.” św. m. Teresa z Kalkuty

„Bracia w Egipcie – jak mówią – modlą się często, lecz są to bardzo krótkie modlitwy, jak strzały szybko wypuszczane. Postępują oni tak po to, aby z uwagą obudzone nastawienie, tak bardzo potrzebne dla modlącego się, nie rozproszyło się wskutek rozwlekania i nie nadwątliło.” św. Augustyn

Ufaj, synu!

Ufaj, synu!

Mt 9,2: „«Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy».”

Mt 9,1-8

„Mamy skłonność pomijania i nie dostrzegania pewnego elementu tego twierdzenia: prawa do odpuszczania grzechów, wszelkich grzechów. Jeśli jednak osoba twierdząca coś takiego nie jest Bogiem, to jest to tak niedorzeczne, że wręcz komiczne. Wszyscy rozumiemy sytuację, gdy wybacza się krzywdy nam wyrządzone. Oto stajesz mi na odcisk, a ja ci wybaczam, kradniesz moje pieniądze, a ja i tak postanowiłem ci wybaczyć. Jednak co powiemy o człowieku, któremu nikt nie nadepnął na odcisk i który nie został okradziony, a mimo to ogłasza, że wybaczył ci to, że komuś innemu nadepnąłeś na odcisk i ukradłeś czyjeś pieniądze? Najłagodniej określić takie zachowanie, to powiedzieć, iż jest to kompletna głupota. Tymczasem Jezus tak właśnie postępował. Mówił ludziom, że ich grzechy zostały przebaczone, nie konsultując się z tymi, których te grzechy rzeczywiście zraniły. Bez wahania postępował tak, jak gdyby sam był stroną najbardziej zainteresowaną i najbardziej zranioną wszystkimi występkami. Jest to logiczne tylko przy założeniu, że naprawdę był Bogiem, którego prawa się łamie, a miłość rani każdym grzechem. W ustach kogoś, kto nie jest Bogiem, takie słowa mogłyby być według mnie poczytane jedynie za głupotę i zarozumiałość, jaką nie wykazał się w całych dziejach nikt inny.” C.S. Lewis

A Ja wam powiadam

A Ja wam powiadam

Mt 5,34: A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie.

Mt 5,17-37

Pochopnie złożone śluby, deklaracje, dla których podkreślenia sięga się po Najwyższy Autorytet i zaklinanie się na wszystkie świętości nie są przez Jezusa akceptowane. On wie, że bez pomocy łaski człowiek nie potrafi dotrzymać przysiąg. Co więcej, jeśli nie pracuje nad swoimi postawami: zwłaszcza spójnością tego, co mówi i czyni („tak-tak, nie-nie” ), przysięga na Boga jest tylko listkiem figowym przykrywającym ludzką słabość. Bez relacji z Dawcą Łaski – to deklaracja bez pokrycia. Tymczasem Jezus podkreśla, że imię Boga nie jest przedmiotem, który można wykorzystywać dla własnych celów…

„Żaden z rabinów nie użyłby takiej formuły: „Ja wam powiadam”. Tak może ośmielić się mówić tylko ktoś, kto uważa siebie za równego Najwyższemu Prawodawcy.”ks. Tomasz Jaklewicz

„Gdyby jakiś człowiek mówił o sobie to, co Jezus, nie tylko nie byłby wielkim nauczycielem religijnym, ale raczej jakimś wariatem, twierdzącym, że jest jajkiem na twardo czy diabłem z piekła. Musisz dokonać wyboru. Albo ten człowiek był i jest Synem Bożym, albo też szaleńcem lub kimś gorszym… Nie wyskakuj jednak z protekcjonalnym nonsensem, że to wielki nauczyciel. On nie pozostawił nam co do tego cienia wątpliwości. Nie miał takiego zamiaru.”C.S. Lewis

związanego trzymał w więzieniu

związanego trzymał w więzieniu

Mk 6,17: „Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu…”

Mk 6,17-29

Jan Chrzciciel przechodzi wielką próbę. Skończył się dla niego czas pustyni i wolności, działania i głoszenia. Tkwi zamknięty w małej przestrzeni, w ciemności i milczeniu nie wiedząc, jaka będzie jego przyszłość, zależna od kapryśnej decyzji władcy… Siła Jana, której boi się Herod zasadza się na fundamencie relacji z Bogiem, przywiązaniu do Prawdy, wiary w wartości wyższe niż to, co można zachować na tym świecie…

„Mam przekonanie, że gdy doświadczamy cierpienia, odrobina odwagi przydaje się bardziej niż ogromna wiedza, a odrobina ludzkiego współczucia – bardziej niż ogromna odwaga, zaś ponad wszystko pomocny jest najmniejszy choćby posmak miłości Bożej.” C. S. Lewis

„Tkwi uwięziony w mroku lochów ten, który przyszedł dać świadectwo Światłu i który zasłużył, jak powiedział sam Chrystus (…), by nazywać go ‘pochodnią płonącą i jasną’. Został ochrzczony swą własną krwią ten, który wcześniej ochrzcił Zbawiciela świata.” św. Beda Czcigodny

„Palma chwały jest zarezerwowana tylko dla tego, kto walczy mężnie aż do końca. Rozpocznijmy więc naszą świętą walkę. Bóg będzie nam towarzyszył i ukoronuje nas wiecznym triumfem.” św. o. Pio

Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały

Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały

Mt 11,21: „Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły.”

Mt 11,20-24

Podobnie jak dzisiaj, w czasach Jezusa wiele wątpliwości i argumentów przeciwko cudom opierała się na podejrzeniu, że są to „nieuprawnione dziwy, albo niewybaczalne naruszenie zasad, coś jakby nagłe odziedziczenie fortuny.”(C. S. Lewis). Mieszkańcy Tyru i Sydonu, twierdzi Jezus, a więc poganie wierzący w magię i bóstwa, byliby znacznie mniej sceptyczni wobec cudów niż Izraelici, czyli ludzie szczycący się swoją wiarą w Boga Wszechmogącego.

Jakie są przyczyny niewiary w cuda? C. S. Lewis uważa, że „cud nie może być wynikiem niekonsekwencji ale stanowi zwieńczenie konsekwencji.” A zatem wygląda na to, że najpierw trzeba mocno wierzyć w dobroć Boga, w Jego wszechmoc, łaskę i przychylność wobec człowieka, żeby przyjąć zwieńczenie tej wiary – doświadczenie cudu.

„Nieliczni są ci, którzy dotykają Pana z wiarą, większość bowiem tylko tłoczy się do Niego.” św. Augustyn

  • 1
  • 2