rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

J 21,19: „A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»”

J 21,15-19

Jezus wie, że Piotr nie czuje się gotowy do miłości całkowitej (agapao) ani godny, by karmić (boske) czy paść/być przewodnikiem (poimaine) gromady Jego owiec. Obdarza go jednak zaufaniem i nakłada brzemię obowiązków, które uzdrawia i podnosi Piotra z rozczarowania sobą. Dwukrotne polecenie „Pójdź za Mną”, to nie tylko zobowiązanie do posłuszeństwa ale również naleganie, by uczeń koncentrował się na naśladowaniu Go, czytał swoje życie w świetle słów Chrystusa i przerzucił na Niego wszystkie swoje troski…

„Ty teraz za Mną pójść nie możesz, później pójdziesz (J 13,36). To znaczy: Zaczniesz za Mną chodzić wtedy, gdy doświadczysz, że to nie Ty mnie wybrałeś, ale Ja ciebie. Do tej pory często chodziłeś przede Mną. Zaczniesz chodzić za Mną wtedy, gdy poznasz darmowość mej miłości i przyjmiesz ją nie jako nagrodę za twoją udawaną elegancję, ale za mój dar dla ciebie. Pójdziesz za Mną wtedy, gdy uwierzysz, że kocham cię właśnie takiego, jakim naprawdę jesteś: kruchego i słabego.” Jakub Przybylski OCD

„Piotr jest prawdziwie człowiekiem Kościoła, świadkiem Chrystusa cierpiącego i chwalebnego, rozumiejącym cierpienie swoich braci i potrafiącym podtrzymywać ich wiarę, utwierdzając ich w godzinie próby, tak jak pewnego dnia Pan utwierdził i wsparł jego.” apb Bruno Forte

miejsce po mojej stronie prawej i lewej

miejsce po mojej stronie prawej i lewej

Mt 20,23: Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował.

Mt 20,20–28

„Czy pragniesz naprawdę MNIE, czy tego, co mogę tobie dać- moich darów? Bliskość to nie tylko komfort duchowy, psychiczny, uczuciowy. Bliskość to realna, bezwarunkowa OBECNOŚĆ. Bliskość to uczestniczenie w życiu kochanej osoby, uczestniczenie w CAŁYM życiu. Bliskość to gotowość do takiej obecności. Jezus mówi o tymże rodzaju bliskości tuż po zapowiedzi, trzeciej już, swojej męki. Jakby chciał raz jeszcze wyjaśnić, na czym polega bliska relacja z Nim. Być blisko Jezusa oznacza pić kielich Jego męki. Pyta: „Czy możecie?”. Prosząc o bliskość Jezusa, a także życząc tej bliskości innym, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że prosimy o udział w krzyżu.”Józef Pierzchalski SAC

„Wierzy ten, kto zgadza się na ukrzyżowanie swoich oczekiwań na krzyżu Chrystusa, a nie Chrystusa na krzyżu swoich oczekiwań.”apb. Bruno Forte

„Nie szukaj Chrystusa bez krzyża.”św. Jan od Krzyża

„Pan daje ci czasem odczuć ciężar krzyża. Wydaje ci się, że ten ciężar jest nie do uniesienia, ale nieś go, ponieważ Pan w swojej miłości i w swym miłosierdziu poda ci rękę i obdarzy mocą.”św o. Pio