którego z nich będzie żoną?

którego z nich będzie żoną?

Mk 12,23: „Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną?”

Mk 12,18-27

Saduceusze pojmowali życie po zmartwychwstaniu na sposób ziemski, jako kontynuację obecnego istnienia z jego zwyczajami i uwarunkowaniami. Nie szukali odpowiedzi u Boga lecz woleli polegać na własnych rozumowych dedukcjach, które prowadziły ich do wątpliwości i wymyślania absurdalnych przykładów…

„Niebo jest wspólnotą Boga z ludźmi i ludzi między sobą. Jak będzie wyglądała ta wspólnota odnośnie do tych, którzy na ziemi byli małżonkami, Jezus nie tłumaczy. Możemy na ten temat jedynie snuć przypuszczenia. Przyjmując błędne założenia, nie sposób nie dojść do fałszywych wniosków. Kiedy nam któraś z Bożych prawd nie mieści się w głowie, może być tak, że i my czynimy w swoim rozumowaniu jakieś błędne założenie. Może warto pod tym kątem tym naszym wątpliwościom na spokojnie się przyjrzeć? ” Andrzej Macura

„Patrzmy na życie
we właściwym świetle.
To chwila tylko
pomiędzy dwiema wiecznościami…
Przed sobą mam wieczność…” św. Teresa od Dzieciątka Jezus