albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni

albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni

J 5,19: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.»

J 5,17-30

Jezus jest w miłosnej komunii z Ojcem, w doskonałej jedności Osób Boskich, która jest Duchem Świętym. Dzięki harmonijnemu współdziałaniu i zjednoczeniu wypełnianie woli Boga jest Jego pragnieniem, potrzebą i radością.

„Dusza jest tak przekształcona przez łaskę i miłość, że „staje się boską i Bogiem przez uczestnictwo, w stopniu możliwym w tym życiu” zauważa św. Jan od Krzyża (Pieśń duchowa 22,3). Przekształcenie obejmuje wszystkie władze: rozum, oświecenie nadprzyrodzonym światłem, staje się „czymś boskim przez złączenie z boskim”; boska staje się wola, „miłując, jak miłuje Pan, ponieważ zjednoczyła i zespoliła się z wolą i miłością Boga”; to samo dzieje się z pamięcią, uczuciami i pragnieniami, „które zostają przemienione i urobione wedle Boga i na sposób Boży”. Przebóstwiona w swej istności i w swoich władzach, dusza jest również przebóstwiona w swoich aktach. „Bóg bowiem porusza [władze] i rządzi nimi na sposób boski, według swego ducha i woli”, dlatego czynności „duszy zjednoczonej z Panem… stają się boskie” (Droga na Górę Karmel III, 2,8).”o. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD

„Patrz dobrze, a w Chrystusie odkryjesz spełnione i urzeczywistnione swe pragnienia, a nadto jeszcze wiele więcej.” św Jan od Krzyża

Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy

Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy

Mt 21,28: „«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”.”

Mt 21,28-32

„Wtedy zaczynamy też inaczej rozumieć modlitwę, że modlitwa nie polega na tym, że ja staję przed Bogiem i ciągle do Niego gadam: daj mi to, daj mi tamto, siamto, jeszcze to dla mnie zrób. Modlitwa polega na tym, że stajesz przed Bogiem i słuchasz, co On do Ciebie mówi. I On ci mówi: potrzebuję cię, w tym miejscu cię potrzebuję, albo do tego cię potrzebuję… To jest niesamowity zaszczyt dowiedzieć się od Boga, że On mnie do czegoś potrzebuje, że ja się do tego nadaję, że ja dla Niego jestem partnerem w budowaniu Kościoła. On mnie chce, mówi: dziecko, idź, potrzeba Twojej pracy. Ale naprawdę, najgorsza rzecz, jaka może być to takie pójście do jakiejkolwiek posługi w Kościele, którego się nie zadecydowało na modlitwie. Nie można sobie Kościoła spłaszczyć. To nie jest firma. Kościół jest rzeczywistością Bosko – ludzką, jest Pan, jest Ojciec Rodziny, od Niego trzeba usłyszeć. On ci pokazuje miejsce, gdzie będziesz pracował i na jakich zasadach. Jakość modlitwy mierzy się tym czy słyszysz do czego On cię chce.” apb Grzegorz Ryś

„Rzeczą niemożliwą jest, by ktoś mógł czynić postępy w służbie Bożej, jeśli nie byłby przyjacielem modlitwy” św. Franciszek z Asyżu

«Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je»

«Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je»

Łk 8, 21: Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

Łk 8,19-21

„Nasz Pan uczynił pierwszy cud na prośbę Swej Matki. Jakiś czas później Matka, martwiąc się, że Jej Syna wyczerpie całodniowe nauczanie i całonocna modlitwa na szczycie góry, wysłała do Niego wiadomość. Gdy posłannik ogłosił: „Twoja Matka jest tutaj”, Chrystus obrócił się w stronę tłumu i spytał: „Kto jest Moją Matką? Kim Ona jest?” Co powiedziałyby nasze matki, gdybyśmy spytali „Kim jest moja matka?” Przypomina On Jej, że w królestwie niebieskim nie będzie więzi ciała i krwi. Jedyna więź, jaka istnieje w królestwie niebieskim to więź posłuszeństwa wobec woli Ojca. W ten sposób pozorna przygana okazuje się być największym z komplementów. „Kto czyni wolę Ojca Mego w niebie jest Moją Matką”. A któż kiedykolwiek był tak dalece posłuszny woli Ojca w niebie jak Maryja?” apb Fulton J. Sheen

„We wszystkich zdarzeniach patrz zawsze na Boga, nigdy na stworzenia; to sprawi, że będziesz przyjmować z Jego świętych rąk na równi gorycz i słodycz, umartwienia i pociechy… i za wszystko będziesz Go błogosławić.”św Małgorzata Maria Alacoque

„Miłuj Pismo Święte, a miłować cię będzie mądrość; miłuj je z czułością, a ono cię ochroni; czcij je, a otrzymasz jej pieszczoty. Niech będzie ono dla ciebie jak twoje naszyjniki i kolczyki.” św Hieronim (listy)

Po czym to poznam?

Po czym to poznam?

Łk 1,18: Na to rzekł Zachariasz do anioła: «Po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku».

Łk 1,5-25

Zachariasz niedowierza… Być może spotkanie z aniołem porusza i dotyka jego głębokiej rany? Gdy serce jest pełne goryczy: nagromadzonego latami rozczarowania, smutku albo urazy wobec ludzi, sądzących, że brak dziecka był spowodowany jego grzechem i brakiem Bożego błogosławieństwa, trudno o radość z objawienia i odpowiedź wiary. Bóg chce uzdrawiać swojego kapłana. On jest większy niż niewiara człowieka i nie uzależnia swojej interwencji od posiadania wyszlifowanej, heroicznej ufności. Wysłuchuje i realizuje prośbę Zachariasza ofiarując mu czas wyciszenia, w którym może on obserwować realizację Bożej zapowiedzi…

„Po czym to poznam? Skoro jego usta zwątpiły o skuteczności jego modlitwy, to stracił możność mówienia…Dopóty Zachariasz wierzył, dopóki mówił; jak tylko zwątpił – zamilkł. Dopóty wierzył, dopóki mówił: Ufałem, nawet gdy mówiłem (Ps 116,10). Ponieważ pogardził słowem anioła, to słowo go udręczyło, ażeby uczcił swoim milczeniem słowo, którym wzgardził. Słuszne było, aby zaniemówiły usta, które powiedziały: Po czym to poznam? Rozwiązany język został związany, żeby się nauczyć, iż Ten, który związuje język, może rozwiązać łono. W ten sposób doświadczenie pouczyło tego, który nie przyjął nauki wiary…Nauczył się, że Ten, który zamknął otwarte usta, mógł otworzyć zamknięte łono.”św Efrem Syryjczyk

uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański

uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański

Mt 1,24: Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

Mt 1,18-24

Gdy Bóg przez zesłane anielskie widzenie rozprasza wątpliwości Józefa, on bez wahania, wystawiania Boga na próbę czy zwątpienia, posłusznie i wytrwale realizuje Boże objawienie…

„Bóg ma pewną wolę wobec nas i dla nas, i powinna ona przemienić się w to, czego chcemy i czym jesteśmy. Istota nieba opiera się na tym, by wola Boża była wypełniana bez zastrzeżeń, lub innymi słowy, tam gdzie spełnia się wola Boża, tam jest niebo. Jezus sam jest „niebem”, w najgłębszym i najprawdziwszym znaczeniu tego słowa, jest On tym, w którym i przez którego wypełnia się całkowicie wola Boga. Nasza wola oddala nas od Boga i czyni nas zwykłą „ziemią”. Ale On nas akceptuje, przyciąga nas ku Sobie i, w jedności z Nim, uczymy się woli Boga.”Benedykt XVI

„Wierne poddawanie się zawsze i wszędzie woli Bożej, we wszystkich wypadkach i okolicznościach życia, oddaje Bogu wielką chwałę; takie poddanie się woli Bożej większą ma w Jego oczach wagę niż długie posty, umartwienia i najsurowsze pokuty. O, jak wielka jest nagroda za jeden akt miłosnego poddania się woli Boga.”św Faustyna (Dz.724)

„Niech się spełni we mnie, Panie, wola Twoja, w czym i jak chcesz, wedle boskiego upodobania Twego!”św Teresa od Jezusa