Wy jesteście światłem świata

Wy jesteście światłem świata

Mt 5,14: „Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.”

Mt 5,13-16

Jezus zapewnia uczniów, że nawet jedna osoba, która postępuje według Jego zasad: zachowując przykazania miłości Boga i bliźniego, oddziałuje z ogromną siłą. Wyraża prawdę o duchowej emanacji w obrazowy sposób; porównując do świateł miasta na górze, które nie mogą pozostać niezauważone czy szczypty soli, czyniącej smacznym cały garnek zupy…

„Chodzi tu o światło serca. Jeśli serce będzie proste i przepełnione światłem, całemu ciału udzieli się jasność świata wiecznego, a w zmartwychwstaniu nasze ciało podległe zniszczeniu napełni się blaskiem, jaki miało na początku. Jeśli jednak serce i umysł napełnione będą grzechami i złą wolą, całe ciało będzie uczestniczyć w tym zepsuciu.” św. Hilary

„Jutrzenka, która otrzymuje swoje światło od wychodzącego słońca symbolizuje, że tylko od światła wcielonego Boga możemy stale zapalać świece człowieczeństwa, które dają nadzieję i radość światu pogrążonemu w mrokach.” Benedykt XVI

„O Jezu, zapaliłeś światło, aby nie przestawało płonąć; chcesz, abyśmy czuwali i byli pełni gorliwości nie tylko za nas, lecz także za tych, których doprowadzono do prawdy. Spraw, aby nasze życie było godne łaski i prawdy, jakie otrzymaliśmy.” św. Jan Chryzostom

Wy jesteście solą ziemi

Wy jesteście solą ziemi

Mt 5,13: Wy jesteście solą ziemi.

Mt 5,13-16

Jezus mówi, że Jego uczeń ma być solą. Solą, nie cukrem… Nie musi być zatem słodki. Trzeba jednak, aby był autentyczny. Dla wielu jego styl życia „konserwujący” wartości będzie przysłowiową „solą w oku”. Może być jednak jeszcze więcej takich osób, którzy poznawszy smak życia, w którym zachowuje się to, co najważniejsze: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę (Mt 23,23) i praktykuje miłość, nie zechcą jeść już później żadnych innych potraw, gdyż pojęli, że nic tak nie krzepi, i nic na tym świecie bardziej nie smakuje…

„Karmię was tym, czym żyję.”św Augustyn

„Solą jest ten, kto rozsiewa łaskę Chrystusa, światłem jest ten, kto jaśnieje Ewangelią poprzez dobre czyny.”papież Franciszek

„Sól nadaje smak chlebowi i wszystkim potrawom, zapobiega zepsuciu niektórych mięs i konserwuje je przez długi czas. Weź pod uwagę, że to samo dotyczy rozumu. Napełnia on bowiem zarówno człowieka wewnętrznego, jak i zewnętrznego, boskim smakiem, odpędza od niego przykry zapach złych myśli i daje nam wytrwałość w dobroci. Z sugestii rodzi się wiele myśli, a z nich rodzą się złe uczynki zmysłów. Ale ten, kto z Jezusem natychmiast gasi pierwszą, ucieka drugiej i wzbogaci się o słodką wiedzę boską, dzięki której znajdzie Boga, który jest wszędzie obecny.”Hezychiusz z Synaju

Wy jesteście solą ziemi

Wy jesteście solą ziemi

Mt 5,13: „Wy jesteście solą ziemi.”

Mt 5,13-16

Sól nadaje potrawom smak i zabezpiecza je przed zepsuciem. Wartości nadają życiu kierunek i sens, pomagają zachowywać dobre postawy w chwilach trudnych. Na ogół podejmujemy decyzje według kryteriów uznawanych przez nas za ważne, cenne i pożądane. Nasze słowa i czyny są obrazem przyjętego wcześniej punktu widzenia. Chrześcijanin jest człowiekiem, który pozwala Bogu kształtować swój punkt widzenia, a w istocie jest wezwany by przyjąć za swoje Boże kryteria wartości. Stara się żyć według wskazówek, zasad i postaw Jezusa… Gdy je zamienia w czyny, staje się jak sól w potrawie, jak dobry zaczyn i zachęta – światło dla innych ludzi.

„W rzeczy samej, mówiąc im: „Wy jesteście solą ziemi” pokazał im, że cała ludzka natura stała się mdła, zepsuta przez grzech; a przez ich posługę łaska Ducha Świętego odnowi i zachowa świat. Ten, który jest łagodny, skromny, litościwy i sprawiedliwy nie zatrzymuje dla siebie swoich dobrych uczynków, ale pozwala innym z nich korzystać. Ten, który ma czyste serce, wprowadza pokój, cierpi dla sprawiedliwości–ten poświęca swoje życie dla dobra bliźnich.” św Jan Chryzostom

Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?

Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?

Mt 5,13: „Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Nie nadaje się do niczego, chyba tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.”

Hebrajskie słowo 'melach’ oznacza nie tylko sól ale także czynność 'rozdzierania szaty’ (symboliczna reakcja na trudną prawdę o sobie albo wyrażenie zewnętrzne żalu za grzechy zob.Joz 7,6; 1Krl 21,27). Szaty były w starożytności czymś cennym, podkreślały pozycję społ., był więc to gest, który kosztował…

„Zarzuć sieć słów Bożych na dno swojego serca i spróbuj wyłapać osobiste kłamstwa. Radar ustawiony na czyjeś 'niewybaczalne przestępstwa’ skieruj na własne 'niewinne pomyłki’.
Spróbuj zdefiniować słowa: ściemnianie, zatajanie, zmyślanie, racjonalizowanie, pomijanie, pomniejszanie, przekręcanie, powiększanie, przemilczanie, zaprzeczanie, wywieranie wpływu, kręcenie. Może powoli tracę smak…? A jeśli zwietrzeję, na nic się temu światu nie przydam…” Augustyn Pelanowski OSPPE

„Zazwyczaj większe niebezpieczeństwo kryje się w lekceważeniu małych grzechów niż bardzo wielkich.” św. Ignacy Loyola