nie ubranego w strój weselny…

nie ubranego w strój weselny…

Mt 22,11: Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny.

Mt 22,1-14

Wielu zostało zaproszonych do grona przyjaciół Boga, na ucztę. Nie wszyscy jednak zatroszczyli się o to, by godnie się przed Nim prezentować…

„Czym jest ten strój weselny? Apostoł Paweł nam mówi: Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej.(1 Tm 1,5). Oto on. Nie chodzi o byle jaką miłość, bo często widać ludzi o złym sumieniu, ale miłujących się. Ci, którzy wspólnie zajmują się rozbojem, czarami, których łączy skłonność do teatru, walk gladiatorskich i wyścigów, miłują się między sobą, ale nie tą miłością, która pochodzi z czystego serca, dobrego sumienia i nieobłudnej wiary. A ta oto miłość jest strojem weselnym. Załóżcie zatem strój weselny, wy, którzy jeszcze go nie macie. Już weszliście do sali biesiadnej, zbliżycie się do stołu Pańskiego, ale jeszcze nie założyliście uroczystej szaty na cześć oblubieńca: jeszcze szukacie własnej korzyści, a nie tej Jezusa Chrystusa. O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem.”św Augustyn

„Czystość intencji polega na szukaniu „jedynie i we wszystkim” chwały Boga.”św Josemaria Escriva

„Błogosławiony, który wierzy i ma odwagę tworzyć spotkanie i komunię.”papież Franciszek

Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków

Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków

Łk 5,38: Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków.

Łk 5,33-39

Jezus, jak dobry trener lub terapeuta uświadamia uczniom jak ważne jest, by zmieniać utarte schematy myślowe gdy kłócą się z przekazem Ewangelii i porzucać pomysły na życie albo sposoby reagowania, gdy są przeciwne praktykowaniu miłości. Bóg pragnie obdarować mnie miłością i współczuciem, które może promieniować na innych. Pytanie, czy zechcę ten dar przyjąć? Chrystus nie proponuje łataniny z pozorów uprzejmości, chwilowych zrywów ciepłych uczuć lecz nowe życie z Nim, w Nim i przez Niego…

„Z Chrystusem można narodzić się na nowo. On wzywa do odważnej decyzji całkowitej przemiany/nowości. Jej przeciwieństwem jest zmiana pozorna: człowiek chce zostać (i zostaje) przy „starym”, a z całej pełni nauki Chrystusa wybiera jakiś pasujący mu fragmencik (2-3 cytaty) i „przyszywa” go do dawnego sposobu myślenia i działania. To z całą pewnością nie czyni go chrześcijaninem.”apb Grzegorz Ryś

„Aby zobaczyć Boga, nie trzeba zmieniać okularów ani punktu widzenia, czy też zmieniać autorów teologicznych, uczących mnie drogi, ale trzeba uwolnić serce z jego złudzeń! To jedyna droga.” papież Franciszek

„Żyjmy z Bogiem jak z przyjacielem, ożywmy wiarę, aby jednoczyć się z Nim poprzez wszystko- taka postawa tworzy świętych.”św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Nikt nie przyszywa łaty

Nikt nie przyszywa łaty

Mk 2,21: „Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania.”

Mk 2,18-22

Jezus słowami i przykładem zachęca do wejścia w nowość życia opierającego się na Duchu Świętym…

„Kościół jest komunią ludzi, z których każdy–niezależnie od daty urodzenia–nosi w sobie „starego (to znaczy grzesznego) człowieka”. Zostaliśmy przez Pana wezwani by doświadczyć pełnego odnowienia. Z Chrystusa możemy urodzić się na nowo. On wzywa do odważnej decyzji całkowitej przemiany, nowości. Jej przeciwieństwem jest zmiana pozorna: człowiek chce zostać (i zostaje) przy „starym”, a z całej pełni nauki Jezusa wybiera jakiś pasujący mu fragmencik (2-3 cytaty) i „przyszywa” go do dawnego sposobu myślenia i działania. To z całą pewnością nie czyni go chrześcijaninem.” apb Grzegorz Ryś

„Jeśli zwrócę się do Ciebie, doświadczenie mi podpowiada, że nie znam sam siebie i wtedy podziwiam Ciebie tym bardziej, że sam dla siebie jestem obcy. Ponieważ nawet jeśli nie mogę ich pojąć, to doświadczam poruszeń mojego ducha, który sądzi ze swoich działań, i to doświadczenie Tobie zawdzięczam. Ty się ze mną podzieliłeś tą wrażliwą naturą, która jest moją radością, nawet jeśli jej pochodzenie przekracza moje pojęcie. Nie znam sam siebie, ale odnajduję Ciebie we mnie, a znajdując Cię–uwielbiam.” św. Hilary

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna

Mk 2,21: „Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie.”

Wszyscy chodzimy w wytartych ubraniach wychowania, nawyków myślenia i przyzwyczajeń.

Św Paweł wzywa: Rz 8,9: „Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.”

Duch Jezusa zmienia myślenie, pokazuje inne wartości i buduje nowe przyzwyczajenia. Tego, co stare nie da się połączyć z tym, co nowe. Rozdarcie jest zbyt bolesne i ostatecznie trzeba wybrać.

„To, co najpotężniejsze w prawie nowego przymierza i w czym tkwi cała jego moc, to łaska Ducha Świętego, która jest dana poprzez wiarę w Chrystusa. Żywa wiara, rozpoznająca podszepty Ducha wzywające do przebaczenia, ofiarności czy przełamania lenistwa to wiara formowana przez miłość.” św. Tomasz z Akwinu (Summa Ia i IIa-IIae)