Rodowód Jezusa

Rodowód Jezusa

Mt 1, 1: „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.”

W rodowodzie Jezusa jest miejsce na słabość i ludzki grzech. Tylko Bóg potrafi włączyć pokrzywione różnymi zdarzeniami i decyzjami linie ludzkich losów w historię zbawienia. Tak jak wyszedł w życie Abrahama, Dawida, Rahab i Rut chce czynić i dziś. On może pisać prostymi zgłoskami po skomplikowanej historii mojego życia i prowadzić ją do wspaniałego finału. Wystarczy Mu tylko moje „tak”. Dziś ostatni tydzień adwentu. Wołamy pierwszą z wielkich antyfon:”O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, obejmując wszechświat od krańca do krańca, i wszystkim rządzisz z mocą i łagodnością; przyjdź i naucz nas dróg roztropności.

„Nie ma nic potężniejszego nad łagodność ani nic nie jest tak łagodne jak prawdziwa siła.” św. Franciszek Salezy