Bóg zainspirował i On podtrzymuje…

Jak mawiał Wilhem z Saint-Thierry o praktyce czytania Biblii: „każdego dnia trzeba oderwać kilka kęsów codziennej lektury i powierzyć żołądkowi pamięci fragment lżej strawny…”
Strona powstała jako przedłużenie inicjatywy sms-ów, rozsyłanych początkowo we wspólnocie kilkunastu osób pragnących żyć Słowem Bożym na co dzień. Pan Bóg pobłogosławił dzieło i w ciągu trzech lat dał obfitość odbiorców. Niektórzy z nich przesyłają je swojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym, tworząc prawdziwy catholic-network…
Postanowiliśmy dołączyć naszą skromną cegiełkę ewangelizacyjną do medium Internetu. Pod koniec 2015 roku Marek założył stronę, która umożliwia subskrypcję mailową i RSS-ową.

Stroną administruje: Marek
Wszystkie zdjęcia wykorzystane na tej stronie są własnością ich autorów.
Strona została wykonana w oparciu o darmowy motyw http://wpexplorer-demos.com/pronto/

Teksty: Ania

cropped-Abraham.jpg

Deus meus et omnia… Ut in omnibus glorificetur Deus… Omnia ad maiorem Dei gloriam…

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp
i światłem na mojej ścieżce.
Ps 119,105

Chrystus jako Słowo Wcielone ofiarowuje wierzącym „księgę napisaną w środku i na zewnątrz celem naprawy świata” (św. Bonawentura, Breviloquium). To jednak zadanie niełatwe i trzeba je zacząć od siebie. Dobrze jest zatem spoglądać na tych, którzy Ewangelię wcielali w życie, a więc na świętych, gdyż „życie dobrych to żywa lektura” («viva lectio est vita bonorum» św. Grzegorz Wielki).
Benedykt XVI, w posynodalnej adhoracji apostolskiej Verbum Domini podkreśla: „najgłębsza interpretacja Pisma pochodzi od świętych, którzy pozwolili się kształtować słowu Bożemu, przez słuchanie go, czytanie i wytrwałe rozważanie.”(s.86-87) W jednym z przemówień zwraca uwagę, że „spotkanie ze świętymi otwiera drogę do prawdziwego zmartwychwstania duchowego, trwałego nawrócenia i prowadzi wielu ludzi do świętości. Obcowanie z nimi, czy choćby tylko z ich spuścizną, zawsze ma zbawienne skutki: oczyszcza i uszlachetnia umysł, otwiera serce na miłość do Boga i braci, budzi radość i nadzieję”. Hans Urs von Balthasar pisał, że święci stanowią najważniejszy komentarz do Ewangelii, jej aktualizację w życiu codziennym, ukazują realną drogę dostępu do Jezusa. Jean Guitton określał ich jako «barwy widma optycznego w odniesieniu do światła», ponieważ każdy z właściwą sobie specyfiką i cechami odbija światło świętości Boga.