Miejcie się na baczności przed ludźmi

Mt 10,17: Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować.

Mt 10,17-22

„W tym jednym słowie Jezus zdaje się zalecać zarówno uważność, jak i pewnego rodzaju nieuważność. Można też zinterpretować to zdanie jako „nie zważajcie na ludzi”, zwłaszcza w kontekście następnych wersetów. „Miejcie się [z dala] od” (prosechete apo) – (sam czasownik prosecho znaczy „mieć się ku”, „kierować umysł ku”, „uważać na”). Wydaje się więc, że chodzi o taką uważność, która umożliwia nieprzejmowanie się ludzkimi oskarżeniami. Trzeba bardziej uważać, żeby się w nie nie angażować, niż na nie zważać. Z drugiej strony jednak Jezus mówi „uciekajcie do innego [miasta]” (Mt 10,23). Czy chodzi tu jednak o to, aby się przejmować, czy też – odwrotnie – żeby właśnie uchodzić i nie przejmować się lokalną władzą, nie wchodzić z nią w konfrontację, dopóki nie stanie się to niezależnie od apostołów?…”Filip Taranienko

„Święty Szczepan jest pierwszym męczennikiem, pierwszym z wielu braci i sióstr, którzy stale wnoszą światło w ciemności: kiedy rzucano w niego kamieniami nienawiści, on odpłacał słowami przebaczenia. W ten sposób zmienił historię. Także my możemy zmieniać każdego dnia zło w dobro. Gesty miłości zmieniają historię: także te małe, ukryte, codzienne. Ponieważ Bóg kieruje historią poprzez odwagę pokornych, którzy się modlą, kochają i przebaczają.”Papież Franciszek

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments