A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim

A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim

Mt 4,22: A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Mt 4,18-22

„Zapewne wielu chrześcijan trudzi się, by czegoś w życiu się dorobić, założyć idealną rodzinę, dostać się na studia, wyjechać za granicę, zrealizować powołanie, spełnić marzenia i odnieść sukces. Po pewnym czasie wszystko tracimy i nic nie pozostaje. Czy mamy wtedy taką zgodę jak Apostołowie? Zgodę na sukces i zgodę na utratę? Żeby zrobić krok do przodu, trzeba oderwać nogę od pozycji, którą już zdobyliśmy. Bywają takie etapy w naszym życiu, które wydają się być kompletną ruiną, ale to tylko krok do przodu. Z łowcy stajemy się złowioną rybą, która rzuca się w sieci swych niepowodzeń. Kiedy tracisz wszystko, możesz zyskać więcej niż wszystko. Zyskać samego Boga! Kiedy Szymon i jego towarzysze porzucili sieci z rybami, ruszyli za Jezusem. To był ostatni wiersz tego fragmentu, ale pierwszy krok w nieznane z Bogiem. Zostaw wszystko! Porzuć żal i pretensje, puść to, czego jeszcze kurczowo się trzymasz i idź za Jezusem. On ma coś najpiękniejszego dla ciebie. Jeśli z Bogiem cokolwiek tracimy, to tylko dlatego, by z Nim odziedziczyć coś o wiele piękniejszego. Czy trzymanie się kurczowo żalu i złości, nienawiści i nieprzebaczenia cokolwiek pomoże? Jezus pozwala iść dalej. Puść więc to, co jeszcze cię więzi i dogoń Go! Puść to, co ubóstwiałeś, aby chwycić samego Boga.”o. Augustyn Pelanowski OSPPE

Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie

Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie

Mk 13,33: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.

Mk 13,33-37

Greckie słowo „blepete” – znaczy dosłownie uważajcie, zachowajcie ostrożność, zważajcie na coś z wielką troską. Pochodzi od greckiego czasownika „blepo”, który oznacza „widzieć” a zarazem podkreśla potrzebę skupienia się, koncentracji. A zatem oznacza również: zwróćcie uwagę i bądźcie gotowi do uczenia się, do natychmiastowego reagowania. Aż pięciokrotnie w tym fragmencie Ewangelii Chrystus powtarza wezwanie do czujności. Nie można temu sprostać bez modlitewnej relacji z Bogiem… Czuwanie to wypatrywanie Go, patrzenie szeroko otwartymi oczami- nie tyle fizycznymi – co oczami serca, umysłu. Bliżej więc tak rozumianemu wpatrywaniu się do kontemplacji połączonej z głębokim zrozumieniem, uważnym studiowaniem, namysłem. Wycisz się zatem, wyostrz zmysły – nie wiadomo bowiem jaki czas (kairos) okaże się najwłaściwszy, która pora spotkania z Bogiem okaże się najbardziej odpowiednia.

„Idea jest taka, aby patrząc na świat widzialny, na te rzeczy, które się dzieją odkrywać ich duchowe znaczenie. I jak już odkrywam, co się za tym kryje – to we mnie rodzi się działanie. I jeśli ja odkryję po wydarzeniach, że Pan nadchodzi, już jest – czuwanie mi się włącza automatycznie.”ks Robert Muszyński

„Dusza bowiem nie jest kontemplacyjna bez ożywiającego pragnienia. A zatem pragnienie przysposabia duszę do przyjęcia oświecenia.”św Bonawentura

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie

Łk 21,36: Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Łk 21,34-36

„To raczej oczywiste, że Jezusowi nie chodzi o to, abyśmy dosłownie cały czas spędzali na modlitwie. „W każdym czasie” oznacza w różnych sytuacjach życia. Podobnie jak nie jemy i pijemy na okrągło tylko w pewnych porach, tak samo dzieje się z modlitwą. Ona też jest jak pokarm i napój. Jemy i pijemy, a potem działamy mocą tego pokarmu przez kolejne godziny czy dni. Ale ilu chrześcijan to dzisiaj rozumie i praktykuje? Robimy wszystko, by się nie modlić, by umierać z głodu duchowego. Sami się głodzimy, a potem twierdzimy, że niewiele się zmienia w naszym życiu, że nie mamy siły, że nie widzimy owoców. Najczęściej wymawiamy się brakiem czasu i mnogością zajęć. Nie czynimy tego w odniesieniu do jedzenia czy picia. To dla nas oczywistość, bo brak jedzenia i picia powoduje natychmiastowe skutki- słabniemy. Brak modlitwy też powoduje skutki, tyle że nie od razu je widać. W miejsce modlitwy wchodzi powierzchowność, reaktywność, niepokój, konsumpcja, nieład, grzech. Później próbujemy jakoś sobie z tym sami poradzić albo zagłuszamy nieład kolejnym nieładem. I tak koło się zamyka.
Mamy się modlić nieustannie, to znaczy, świadomie kontaktować się z Bogiem i poświęcać Mu czas, nie z musu, ale z wyboru, „abyśmy mogli stanąć przed Synem Człowieczym”.”Dariusz Piórkowski SJ

gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże

gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże

Łk 21,31: Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże.

Łk 21,29-33

„Jezus chce abyśmy te znaki traktowali poważnie i czuwali zawsze. Dlatego dał nam znaki, które n i e u s t a n n i e przypominają nam, że może zaraz przyjdzie. Ilekroć pojawia się znak to może być decydująca chwila. Ponowne przyjście Pana nie jest ostatnim wydarzeniem długiej, pozytywnej, prostolinijnej ewolucji. Jest oczywiście naszym zadaniem próba budowania królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju na ziemi. Wiemy jednak, że w pełni nam się to nie uda. Ludzkość nie stanie się coraz lepsza, mądrzejsza, wszystkie konflikty nie zostaną rozwiązane ani przezwyciężone wszystkie przepaści. Im bliżej końca tym większy chaos i zamieszanie, tym więcej nienawiści i wojen. To Jezusowe spojrzenie na historię wydaje się pesymistyczne,, ale takie nie jest. Kiedy bowiem świat się skończy, to nie będzie koniec! Wtedy przyjdzie On, a wraz z Nim – nowe niebo i nowa ziemia, nie zbudowana przez ludzi ale przez Niego. Gdy noc jest najciemniejsza, wówczas nagle pojawia się światło.”Wilfrid Stinissen OCD

„Co ranka Bóg poszukuje nas tam, gdzie jesteśmy i zaprasza nas do powstania, do wstania z martwych na Jego słowo, do spojrzenia w górę i uwierzenia, że zostaliśmy stworzeni dla nieba.”papież Franciszek

Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte

Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte

Łk 21,26: Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.

Łk 21,20-28

„Dzisiejsza Ewangelia jest zapowiedzią paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. Wówczas, oświeceni Bożym światłem, uzyskamy odpowiedź na pytania dotyczące naszej egzystencji, a każdy nasz czyn i każda myśl zostaną osądzone. Niech perspektywa tego wydarzenia będzie dla nas przedmiotem szczególnej refleksji.”Benedykt XVI

„Benedykt XVI zauważa, że przyjścia Pana są dwa: „pierwszym jest Wcielenie, drugim – chwalebne przyjście na końcu czasów”. Ale między nimi, między tymi dwoma „widzialnymi”, jest przyjście trzecie, „pośrednie” i „ukryte”: „dokonuje się ono w duszy wierzących i stanowi pomost między przyjściem pierwszym i ostatnim”. Bo nasz Bóg jest Bogiem czasu teraźniejszego ciągłego. On nie tylko „przyszedł” i „przyjdzie”, ale „przychodzi”, jest On Bogiem- -który-przychodzi i dzięki temu Jest Obecny. Jest Bogiem- -Który-Jest-Obecny. Mówi: „Nie lękajcie się, Ja jestem Bogiem i nikt inny” (Iz 45,22). Błogosławieni, którzy uwierzyli, że spełnią się słowa powiedziane nam od Pana. Nie mają powodu do lęku.”ks. Jerzy Szymik

„O Boże mój, czego nie śmiałbym z ufnością oczekiwać od Ciebie, wiedząc, że noszę w sobie Twój szlachetny obraz i jasne podobieństwo?”św Bernard z Clairvaux