błogosławieni są raczej ci…

Łk 11,28: Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i [go] przestrzegają».

Łk 11,27-28

Jezus podkreśla, jak fundamentalne znaczenie dla każdego wierzącego ma Słowo Boże. Jak mówi Księga Przysłów: „Wszystkie Słowa Boga w ogniu są wypróbowane. On sam tarczą osłania tych, którzy część Mu oddają”… (Prz 30,5).
Każde słowo Boga więc jest pewne. Ci zaś, którzy potrafią usłyszeć, rozumieć i usłuchać Słowa, a zatem podporządkować się mu: znajdują się pod szczególną Bożą opieką…

„Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe – pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii.”kard Stefan Wyszyński

„Pismo Święte nie mówi nam o tym jak poruszają się gwiazdy lecz jak my mamy się poruszać aby dojść do Boga.”św Augustyn

„W ten sposób zachowuj słowo Boga, albowiem błogosławieni ci, którzy je zachowują. Niech ono przeniknie do głębi twej duszy, niech przepoi twoje pragnienia i obyczaje. Pożywaj z jego bogactwa, a twoja dusza będzie się nim rozkoszować. Nie zapominaj o tym chlebie, by nie stwardniało twe serce, nakarm twoją duszę dobrym i bogatym pokarmem. Jeśli w ten sposób zachowasz w sobie słowo Boga, bez wątpienia ono też cię zachowa. Albowiem przyjdzie do ciebie Syn razem z Ojcem swoim; przyjdzie ów Prorok wielki, który odnowi Jeruzalem i wszystko nowym uczyni.”św Bernard z Clairvaux

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments