Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego

J 14,21: Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.

J 14,21-26

Jezus obiecuje, że miłość ku Niemu nigdy nie pozostanie bezowocna. Miłujący wchodzi w Komunię z Trójcą Świętą. Zostaje obdarowany miłością i poznaniem Boga.

„Leży w naturze miłości, że miłującego przemienia ona w miłowanego. Jeśli kochamy Boga, nabieramy cech boskich: Ten kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem.”św. Tomasz z Akwinu

„Miłość chrześcijańska czerpie ze źródła miłości, którym jest Jezus, Syn Boży ofiarowany za nas. Zdolność miło­wania tak, jak miłuje Bóg, ofiarowana jest każdemu chrześcijaninowi jako owoc paschalnego misterium śmierci i Zmartwychwstania. Bóg Ojciec miłuje nas bowiem tak, jak miłuje Chrystusa, dostrzegając w nas Jego obraz. Obraz ten zostaje niejako namalowany w nas przez Ducha, który niczym ikonograf urzeczywistnia go w czasie. To Duch Święty kreśli w głębi naszej osoby także zasadnicze rysy chrze­ścijańskiej odpowiedzi. Tak więc dynamika miłości do Boga wypływa z pewnego rodzaju pokrewieństwa natur, powstałego za sprawą Ducha Świętego, który nas przebóstwia. W mocy Ducha Świętego miłość ożywia moralne postępowanie chrześcijanina, jest drogowskazem i źródłem mocy dla wszystkich pozostałych cnót, tworzących w nas strukturę nowego człowieka.”św Jan Paweł II

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments