Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę

J 13,18: Ja wiem, których wybrałem; lecz [trzeba], aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę.

J 13,16-20

Jezus wie, że Judasz nie uważa relacji z Nim za wartościową. Okazał swoją pogardę sprzedając Go za cenę niewolnika. Chrystus decyduje się opowiedzieć bliskim Mu ludziom o swoim rozczarowaniu. Posługując się psalmem („podnieść piętę”– co w kulturze semickiej jest czytelnym synonimem wyrażenia „wystąpić przeciw” Ps 41,10), na Ostatniej Wieczerzy zwierza się uczniom ze swego bólu. I choć nie wskazuje wprost na Judasza, mówi, że cios zadał ktoś będący z Nim w wieloletniej zażyłości, której symbolem jest wspólne ucztowanie.

„Odnoszące się do Judasza zdanie: „Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, zniósłbym to” (Ps 54,13), wskazuje, że nie od samego początku Judasz był wrogiem. Kiedyś Jezus rzeczywiście pokładał w nim nadzieję. Gdyby bowiem Judasz nigdy nie był człowiekiem pokoju, to Jezus nie posłałby go wraz z innymi apostołami (Łk 10, 5-6). Nie sądzę, aby od samego początku złodziejem był ten, komu powierzono sakiewkę; zasługiwał na zaufanie, skoro mu zaufano, chociaż Jezus z góry wiedział, że Judasz upadnie. Zwróć bowiem uwagę na powiedzenie: „Pokładałem w nim nadzieję”(Ps 40,10)- Jezus niegdyś pokładał w nim ufną nadzieję jako w rzetelnym apostole. „Wzniósł na Mnie swoją piętę”- czynność taką wykonuje ktoś, kto kogoś depcze. Taki również był Judasz, który podeptał Syna Bożego…”Orygenes

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments