Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony

Mk 16,16: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.”

Mk 16,15-20

Dzięki mocy i działaniu Ducha Świętego, chrzest zanurza wierzącego w misterium męki i śmierci Jezusa, dając mu możliwość stawania się do Niego podobnym. Jest jak stale aktualna oferta ocalenia, ratunku – zbawienia i zarazem obdarza potencjałem i mocą przemiany życia. Ukierunkowuje również każde dziecko Boże na relację z Ojcem…

„Ktokolwiek bowiem z wierzących w jakiejkolwiek części świata zostaje odrodzony w Chrystusie, w tymże narodzeniu staje się nowym człowiekiem i dla niego zerwane są więzy łączące go dotychczas ze skażonym pokoleniem, z którego się wywodził. Jego pochodzenie nie jest już ziemskie, z ziemskiego ojca, lecz jest wszczepiony w Zbawiciela. On stał się Synem Człowieczym, abyśmy mogli stać się synami Bożymi. Gdyby się bowiem nie uniżył i nie zstąpił do nas, nikt z nas nie byłby w stanie wznieść się ku Niemu o własnej mocy. Już sama wielkość i wspaniałość udzielonego nam daru wymaga od nas godnego jej uczczenia. Apostoł nas poucza, że otrzymaliśmy nie ducha tego świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy poznali dobra, jakimi Bóg nas obdarzył. Tylko ten, kto ofiaruje Bogu to, co sam od Niego otrzymał, oddaje należną Mu chwałę.” św. Leon Wielki

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments